Công bố điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020

26/12/2019 - 21:45

BDK - Chiều 26-12-2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị công bố, công khai “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2020, kế hoạch SDĐ kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre”.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu UBND huyện Châu Thành phát biểu tại hội nghị.

Theo phân bổ chỉ tiêu SDĐ trong điều chỉnh quy hoạch SDĐ năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối 2016 - 2020, UBND tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố với 4 loại đất: nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất đô thị (18.571ha, không tính trong tổng diện tích đất tự nhiên). Cụ thể, đến năm 2020, đất nông nghiệp của tỉnh 175.562ha, chiếm 73,31% tổng diện tích tự nhiên, giảm 6.418ha so với năm 2015; thấp hơn chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ 1.077ha.

Đất phi nông nghiệp là 63.558ha, tăng 6.561ha so với năm 2015. Đất chưa sử dụng tỉnh còn 355ha, điều chỉnh tăng 113ha. Đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các khu vực bãi bồi ven biển, ven sông do Nhà nước quản lý. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh sẽ có kế hoạch đưa khoảng 144ha diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất phát triển hạ tầng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị, các xã và ngành cấp huyện có liên quan phải rà soát các số liệu diện tích đất cho chính xác; nghiên cứu, nghiêm túc chấp hành các quy định phân bổ chỉ tiêu SDĐ năm 2020 theo phân bổ của tỉnh. Các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Trung ương và quy định về Luật Đất đai. Đặc biệt diện tích đất trồng lúa, đất rừng cần bảo vệ theo đúng Nghị quyết số 85 của Chính phủ về phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020, kế hoạch SDĐ kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre”. Sở Tài nguyên và Môi trường phải theo dõi và định hướng để các địa phương tiếp tục lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 đảm bảo kịp thời gian; tăng cường thanh tra cấp xã trong việc SDĐ; tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến đất đai.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa quy hoạch đất

BÌNH LUẬN