Công bố qui hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 và đến năm 2020

10/05/2013 - 07:18

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa hội nghị với lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố công bố qui hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 và đến năm 2020.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết số 24/2013 của Chính phủ về qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Bến Tre. Theo đó, đất tự nhiên toàn tỉnh được qui hoạch đến năm 2020 là 236.062ha; trong đó, đất nông nghiệp 173.653ha, chiếm tỷ lệ 73,56%, đất phi nông nghiệp: 62.409ha, chiếm 26,44%, đất đô thị: 18.571ha, chiếm 7,87%, đất khu bảo tồn thiên nhiên: 2.733ha, chiếm 1,16%, đất khu du lịch: 4.147ha, chiếm 1,76%.

Sau khi công bố qui hoạch, các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN