Công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020

28/07/2011 - 17:55

Ngày 26-7-2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. Đến dự có ông Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 nhằm cung cấp những thông tin về thực trạng nhân lực tỉnh, từ đó có những giải pháp đào tạo và phát triển kỹ năng của nhân lực, đảm bảo nhân lực có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu Quy hoạch là nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% năm 2010 lên 50% năm 2015 và 60% năm 2020, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề (có bằng cấp nghề) từ 15% năm 2010 lên 25% năm 2015 và 35% năm 2020. Trong đó, chú trọng phát triển nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng trên cả 3 yếu tố cơ bản là: sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và cơ cấu hợp lý theo nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội. Căn cứ vào Quy hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố sẽ triển khai thực hiện và nộp báo cáo đề án về nguồn nhân lực vào tháng 10-2011 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo - ông Trương Văn Nghĩa đã chỉ đạo tại hội nghị.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN