Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

17/06/2018 - 07:53

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ngày 16-6-2018, tại Hậu Giang, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn để về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;” Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở." 

Dự kiến thời gian kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ được thực hiện từ ngày 16 đến 20-7-2018. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc, thẩm tra, xác minh trực tiếp từ 3-4 đơn vị công lập và 3-4 tổ chức cơ sở đảng được chọn. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, việc kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện một số Nghị quyết của Trung ương ở địa phương, cũng như trao đổi những vấn đề xuất phát từ tình hình thực tế. Từ đó đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. 

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết tỉnh nghiêm túc chấp hành kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Hậu Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

Nhất là phối hợp tích cực với Đoàn kiểm tra lựa chọn các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị sự nghiệp của tỉnh để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp. 

Theo kế hoạch sẽ có chín đơn vị, tổ chức cơ sở đảng của Hậu Giang sẽ được kiểm tra đợt này, như Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy; Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh; Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp...

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN