Công bố xã Mỹ Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới

06/08/2022 - 18:06

BDK.VN - Sáng 6-8-2022, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ công bố xã Mỹ Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh; cùng các cán bộ về hưu và đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh, huyện,
đông đảo người dân đến dự.

Trao bằng công nhận xã NTM.

Trao bằng công nhận xã NTM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Ngô Tấn Quyền báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của xã, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, có sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện. Qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện.

Điểm nổi bật là thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, người dân đồng lòng, góp sức. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên, trong đó đóng góp kinh phí, hiến đất đai, hoa màu để xây dựng nhiều công trình và thực hiện 15 phần việc hộ gia đình, qua đó phong trào phát triển rộng khắp, lan tỏa. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp người dân trong đó nội lực của cộng đồng, nhân dân là chính, UBND xã đóng vai trò quản lý hỗ trợ.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.

Sắp tới xã tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM. Huy động nguồn lực để hoàn thành các công trình, dự án trong khắp khóm, ấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân đề nghị: Địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời cần rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trước đây để tiếp tục hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ngày càng nâng cao mức sống người dân. Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là các sản phẩm, làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN