Công đoàn với việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm

05/01/2011 - 08:14

“Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan” ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 8-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ, có nêu: Thủ trưởng cơ quan phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức (HNCBCC) mỗi năm một lần vào cuối năm. HNCBCC cơ quan bao gồm toàn thể hoặc đại biểu CBCC cơ quan”. Đây là loại hình hội nghị thường kỳ (có thể tổ chức bất thường khi thấy cần thiết) được tổ chức tại các cơ quan trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Để góp phần tổ chức thành công HNCBCC cơ quan, công đoàn cơ quan có nhiệm vụ trực tiếp trong việc chuẩn bị và tổ chức, điều hành hội nghị.

Hội nghị cán bộ công chức (HNCBCC) là diễn đàn dân chủ để CBCC thực hiện quyền dân chủ trực tiếp trong quá trình tham gia vào công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; góp ý vào công tác cán bộ, lề lối làm việc, bảo vệ và chăm lo đời sống người lao động trong cơ quan; đồng thời CBCC được tiếp nhận những thông tin chính thức, công khai từ lãnh đạo cơ quan. Thời điểm quy định tổ chức HNCBCC vào dịp cuối năm, nhưng nếu thủ trưởng cơ quan bận nhiều việc, thì công đoàn cơ quan thống nhất với thủ trưởng ấn định ngày tổ chức HNCBCC cơ quan vào ngày mà thủ trưởng tham dự được hội nghị, để thủ trưởng trực tiếp nghe ý kiến của CBCC, trong đó có những ý kiến đóng góp về lề lối làm việc và những ý kiến góp ý, phê bình cán bộ chính quyền cơ quan… Thủ trưởng trực tiếp giải đáp những vấn đề mà CBCC và công đoàn nêu ra tại hội nghị.
Trong quá trình chuẩn bị hội nghị, công đoàn cơ quan tham gia vào việc chuẩn bị có chất lượng các loại báo cáo sẽ trình ra hội nghị, như: báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác trong năm qua và biện pháp thực hiện kế hoạch công tác trong năm tới của cơ quan; báo cáo của ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính; kết quả bình xét thi đua. Những thông tin trong các báo cáo phải đầy đủ theo yêu cầu thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”. Những tâm tư nguyện vọng, những thắc mắc, băn khoăn của CBCC phải được công đoàn giải quyết thấu đáo và tập hợp, đề xuất tại hội nghị. Đồng thời, công đoàn cơ quan phải dự kiến những vấn đề mà CBCC sẽ phát biểu trong hội nghị, để phối hợp với chính quyền - trực tiếp là thủ trưởng giải thích, tiếp nhận, xử lý. Để hội nghị có nhiều ý kiến có chất lượng, công đoàn cơ quan gợi ý những vấn đề cần trao đổi, bàn bạc cho các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trong công tác tổ chức hội nghị, công đoàn cơ quan dự kiến và đề xuất nhân sự đại diện ban chấp hành, CBCC tham gia đoàn chủ tịch điều hành hội nghị là những người thực sự đại diện cho tổ chức công đoàn, cho CBCC của cơ quan, có năng lực điều hành và khả năng xử lý tình huống diễn biến tại hội nghị.
Công đoàn thống nhất với thủ trưởng cơ quan về thời gian và chương trình hội nghị: đảm bảo đầy đủ nội dung được quy định trong “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”; dành thời gian thích đáng cho CBCC được phát biểu ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Tránh việc tổ chức hội nghị mang tính hình thức, không đủ nội dung, kém chất lượng.
Đại diện công đoàn cơ quan (thường là chủ tịch công đoàn cơ quan) tham gia đoàn chủ tịch để điều hành hội nghị. Đoàn chủ tịch phải tạo cho hội nghị có không khí cởi mở, dân chủ; gợi ý và khuyến khích CBCC tham gia ý kiến tập trung vào những nội dung chính, những vấn đề cần bàn; làm cho mọi CBCC mạnh dạn nói - hỏi - bàn. Có như vậy, hội nghị mới phát huy và tập trung trí tuệ của tập thể trong quá trình tìm ra các biện pháp sát hợp, hiệu quả để thực hiện tốt nhất kế hoạch trong năm tới.
Mỗi đoàn viên công đoàn tham dự HNCBCC cần nêu cao ý thức xây dựng cơ quan, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Mỗi ý kiến phát biểu của công đoàn viên phải thực sự giúp cho việc lựa chọn các biện pháp sát hợp, nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch của cơ quan; giúp cho thủ trưởng điều hành công việc trong năm tới được thuận lợi, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra trong cơ quan. Những ý kiến có cùng mục đích, thẳng thắn, chân tình sẽ làm tăng thêm sự thông cảm, hiểu biết, đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ cơ quan.
HNCBCC hàng năm phải là hội nghị dân chủ, trí tuệ, xây dựng, đoàn kết. Đóng góp cho thành công của hội nghị, có vai trò quan trọng của người đồng tổ chức là công đoàn cơ quan.

Nguyễn Văn Kiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN