Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn: Bài toán chưa có đáp số

16/10/2007 - 22:51

Ông Hà Thanh Hùng - Giám đốc Sở Lao động TB&XH phát biểu tại hội nghị.

Như tin đã đưa, ngày 910-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII hội nghị lần thứ 11 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 15 và 17 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nông nghiệp, nông thôn thời 2001-2010” trên địa bàn tỉnh và về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. Từ kết quả kiểm tra của Tỉnh ủy, đại biểu tham dự hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp nhằm thúc đẩy việc thực hiện hai nghị quyết đạt được hiệu quả…

Đối với Nghị quyết 15, đa số đại biểu thống nhất nhận định: Qua thực hiện nghị quyết, nhân dân được trang bị thêm kiến thức về kỹ thuật canh tác, chuyển đổi cơ cấu giống cầy trồng, vật nuôi, nâng lên trình độ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học lai tạo tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng vật nuôi. Nông dân mạnh dạn đầu tư thâm canh trong nuôi trồng, mở rộng phát triển nhiều ngành nghề, từng bước sử dụng công cụ lao động thông qua cơ giới hóa, điện khí hóa ngày càng lớn. Thúc đẩy CNH-HĐH trong sản xuất đã góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thành kinh tế sản xuất hàng hóa, chất lượng và làm bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại từ trong nhận thức cũng như quá trình tổ chức thực hiện. Tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực, các thành phần kinh tế, điều kiện và lợi thế của từng vùng sinh thái chưa thật sự phát huy hiệu quả. Vấn đề được các đại biểu quan tâm nhiều là tình trạng tự phát trong sản xuất nông nghiệp, đất điền manh mún còn khá phổ biến, sản xuất chưa gắn với tiêu thụ và thị trường, yếu tố rủi ro còn lớn.

Ông Cao văn Trọng - Bí thư huyện ủy Ba Tri

Ông Cao Văn Trọng – Bí thư Huyện ủy Ba Tri nói: Ở Ba Tri có tình trạng tích lũy đất nhưng chủ yếu từ thuê mướn, nên bờ ranh vẫn tồn tại. Chính sự “chia cắt” này đã làm hạn chế trong cơ giới hóa nông nghiệp, thậm chí cánh đồng Ba Tri không sử dụng được máy gặt lúa. Trong khi đó, đến mùa vụ, đặc biệt là lúc thu hoạch, huyện bị thiếu nhân công trầm trọng. Vấn đề được hội nghị đặt ra là nên hay không việc dồn điền đổi thửa nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Đa số đại biểu thống nhất rằng với tập quán và điều kiện của Bến Tre hiện nay, chưa thể thực hiện điều này. Đại biểu, đặc biệt là các Bí thư Huyện, Thị ủy cho rằng tỉnh cần có chính sách thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạnh tiềm năng lợi thế, nguồn lực; chú ý phát triển mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cho được chất lượng hoạt động.

Cũng về việc sử dụng đất, ông Hồ Vĩnh Sang – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho rằng nông nghiệp của tỉnh hiện v

CT-PY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN