Công nhân lao động hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone

09/09/2020 - 13:30

Công nhân lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động.

Công nhân lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Gen Nex Apparel (Khu công nghiệp Giao Long) phối hợp với Ban giám đốc công ty đã tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Kết quả, trên 70% đoàn viên, CNLĐ sử dụng điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng (theo khảo sát của Ban Chấp hành CĐCS, công ty có 92% người lao động sử dụng điện thoại thông minh).

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Gen Nex Apparel Trần Thị Hồng Hạnh cho biết: Ban Chấp hành CĐCS tiếp tục vận động và hướng đến 100% đoàn viên và CNLĐ có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt Bluezone, góp phần cùng cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành CĐCS còn phối hợp với Ban giám đốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, giúp đoàn viên, CNLĐ nâng cao nhận thức và chủ động hợp tác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

                                                         Tin, ảnh: Thúy Quyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN