Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ngày càng được mọi người quan tâm

24/07/2009 - 10:11
Chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bước sang năm 2009, các mục tiêu, chương trình của công tác DS-KHHGĐ tiếp tục được các cấp ủy quan tâm hơn; các huyện, thị ủy, UBND đưa vào nghị quyết, kế hoạch. Các ban ngành, đoàn thể có những chương trình hoạt động cụ thể hàng tháng, quí để cùng phối hợp thực hiện.

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình từ huyện đến các xã, thị trấn đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Hệ thống bộ máy từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, thay đổi, bổ sung để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Các chương trình được tiếp tục lồng ghép thực hiện cùng với các chương trình kinh tế-xã hội khác ở địa phương, đa dạng hóa loại hình hoạt động, tăng cường hoạt động truyền thông làm chuyển biến nhận thức của cọâng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về DSKHHGĐ thể hiện qua việc ngày càng có nhiều người sử dụng các biện pháp tránh thai, các cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba ngày càng ít đi. Nhiều xã, nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ ba.

Ở huyện Mỏ Cày Bắc, đến nay, Trung tâm DSKHHGĐ vẫn chưa đi vào hoạt động độc lập, do chưa đủ biên chế, mọi hoạt động còn gắn kết với Trung tâm DSKHHGĐ Mỏ Cày Nam. Báo cáo việc thực hiện các mục tiêu của công tác DSKHHGĐ huyện Mỏ Cày (Nam, Bắc) trong 6 tháng đầu năm 2009 cho biết: Tổng số dân đến thời điểm này là 278.230 người, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng là 49.572 chị, đã cho ra đời 1.198 trẻ (giảm 74 trẻ so với cùng kỳ), số phụ nữ sinh con trước 22 tuổi cũng giảm đáng kể (81 chị). Việc kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân cho thanh niên-vị thành niên (TN-VTN) được tiến hành thường xuyên, các câu lạc bộ hoạt động đều đặn hàng tháng đã trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho TN-VTN. Có 11.730 chị được khám chăm sóc sức khỏe sinh sản, qua đó phát hiện 1.328 chị bị mắc bệnh (tỉ lệ 11,32%); vận động 12.497 đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai (đạt 88% kế hoạch); nâng số sử dụng biện pháp tránh thai là 38.296 trường hợp, chiếm 77,25% so với phụ nữ có điều kiện sinh, tăng 0,6%. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng  còn 14,6% (giảm 0,8%).

Hai huyện cần sớm bổ sung, củng cố bộ máy hai Trung tâm DSKHHGĐ và Ban Dân số các xã; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp lệnh dân số sửa đổi, Luật Hôn nhân gia đình, Nghị định 114/2006/NĐ-CP, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo hành gia đình... đến tận tổ NDTQ; tiếp tục tổ chức công tác tư vấn luân phiên qua các ấp, khu phố, tập trung ở các  xã chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ còn đạt thấp và nâng chất lượng hoạt động các mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho TN-VTN...

Bài, ảnh: TRẦN TUYẾN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN