Công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

28/05/2010 - 07:56

Sáng 26-5-2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo cùng đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn và Ban Quản lý Dự án DBRP làm việc với xã Thạnh Trị (Bình Đại) về tiến độ thực hiện Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn, kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và tình hình sử dụng lao động trên địa bàn xã.

Thạnh Trị có 302 hộ nghèo (tỉ lệ 15,1%) và 111 hộ cận nghèo (tỉ lệ 5,56%). Năm 2010, xã bắt đầu triển khai Dự án DBRP. Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tuy mới triển khai dự án, nhưng Thạnh Trị có sự chuyển biến về nhận thức trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo phương pháp mới. Thông qua các hoạt động tham vấn cộng đồng, các vấn đề về kinh tế - xã hội được các ban ngành và người dân quan tâm, nhiệt tình góp ý và được sự đồng thuận cao. Tổ chức bộ máy quản lý dự án, các công trình vốn đầu tư cấp xã đã và đang được triển khai, đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án cũng như kế hoạch giảm nghèo, xã còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Hiệp, giải pháp căn cơ nhất của Thạnh Trị hiện nay là đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi phân định rõ vùng mặn, ngọt để người dân có thể xác định loại cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo chỉ đạo một số giải pháp nhằm đảm bảo công tác xóa nghèo căn cơ, bền vững. Mục tiêu của Thạnh Trị là đến cuối năm 2015 còn 4% hộ nghèo. Muốn làm được điều đo,ù xã phải điều tra, tìm hiểu số lượng hộ nghèo, nguyên nhân nghèo, giải pháp cụ thể cho từng gia đình và phải định ra được nhóm hộ nào có thể thoát nghèo, thời gian bao lâu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng của Đảng và Nhà nước là thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân thoát nghèo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Xã phải phân công, giao việc rõ ràng và có kế hoạch cụ thể”.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN