Công tác tư tưởng góp phần thực hiện việc giải phóng mặt bằng đạt kết quả

15/10/2013 - 15:38
Công trình mở đường giao thông ngang qua xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) đang được thi công.

Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Bến Tre cũng như các tỉnh, thành cả nước đã xây dựng nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: cầu, đường, trường học, khu công nghiệp.

Để triển khai các công trình, dự án trên, cần phải có diện tích đất lớn mà phần lớn diện tích đất này do người dân sử dụng. Do vậy, công tác vận động người dân trong việc bàn giao mặt bằng hết sức quan trọng và cần thiết. Trong quá trình vận động, còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên phải vận động nhiều lần, có khi xuất hiện tình trạng đơn thư khiếu kiện; một số trường hợp chậm bàn giao mặt bằng,… làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dự án. Từ thực tiễn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã chủ trì thực hiện đề tài “Công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT - GPMB) trên địa bàn tỉnh Bến Tre” nhằm khảo sát thực tiễn, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhóm tác giả đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu thông qua các hình thức chủ yếu là phỏng vấn, trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua phiếu lấy ý kiến,… của cán bộ, đảng viên và người dân. Nội dung thu thập thông tin chủ yếu là nắm bắt tư tưởng, nhận thức của quần chúng nhân dân đối với chủ trương, chính sách liên quan đến công tác BT - GPMB; thái độ của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách đó. Số lượng phiếu xin ý kiến từ cán bộ, đảng viên là 500 phiếu và quần chúng nhân dân 1.000 phiếu. Đối tượng lấy phiếu ý kiến trong nhân dân là ngẫu nhiên, trong số những hộ liên quan đến BT-GPMB ở những công trình - dự án được tiến hành giai đoạn 2006-2010.

Kết quả khảo sát cho thấy, nguyên nhân kiến nghị của người dân trong BT - GPMT chủ yếu là do mức giá bồi thường chưa thỏa đáng, đây là vấn đề chủ yếu đưa đến tình trạng kiến nghị của người dân. Bởi vì sau khi bị giải tỏa, số tiền bồi thường không đủ cho người dân tái lập được cuộc sống như cũ, khiến cho cuộc sống người dân đã khó càng trở nên khó hơn. Ngoài ra, chính sách đền bù từng lúc có sự thay đổi, dẫn đến sự so sánh giữa một số hộ dân trong vùng dự án. Bên cạnh giá bồi thường, thì công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế nên nhận thức của người dân chưa thông suốt về mục đích, ý nghĩa của các công trình nên chưa thống nhất cao.

Từ đó, nhóm tác giả đã đưa ra giải pháp quan trọng trong thực hiện chủ trương xây dựng các công trình, dự án liên quan đến BT - GPMB trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là: Tuyên truyền và thực hiện chính sách đền bù hỗ trợ. Theo đó, nội dung tuyên truyền phải sâu, rộng, tùy vào từng công trình, dự án mà có nội dung tuyên truyền thích hợp. Ngoài ra, còn có sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và mặt trận, đoàn thể kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu và đánh giá cao. Đề tài có tính khoa học, giải pháp đề xuất cụ thể, sát với thực tiễn nhất là trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả bổ sung vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động, giải pháp nhân rộng trong thời gian tới. Điểm mới của đề tài là đề cập công tác tư tưởng, do vậy vấn đề hậu công tác tư tưởng sau giải tỏa mặt bằng, nhất là các hộ bị giải tỏa trắng cũng được Hội đồng quan tâm.

Bài, ảnh: Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích