Cử tri cần thực hiện đúng quy trình bầu cử

20/05/2016 - 06:48

Ngày 22-5-2016 là diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo trình tự như sau:

- Trước giờ khai mạc, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn phải phát thanh liên tục nhằm cổ động, đôn đốc nhân dân sắp xếp công việc đi bầu cử (việc này nên chủ động liên hệ trước đó, phối hợp với tổ nhân dân tự quản).

- Trước giờ khai mạc, Tổ trưởng mời các thành viên trong Tổ bầu cử hội ý nhanh, kiểm tra lại các điều kiện, phương tiện phục vụ bầu cử (con dấu, thùng phiếu, hộp tăm bông, mực dấu, viết, thước kẽ, phiếu bầu, danh sách cử tri, lời khai mạc, các loại biên bản kiểm phiếu).

- Khi cử tri tập trung khá đông, Tổ trưởng Tổ bầu cử mời cử tri vào phòng bỏ phiếu hoặc ngay trước phòng bỏ phiếu để làm lễ khai mạc (có thể sớm hơn 7 giờ nhưng không được trước 5 giờ):

+ Chào cờ…

+ Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc lời khai mạc. Đọc phải rõ ràng, trang nghiêm. Khi đọc xong, Tổ trưởng cử 4 thành viên trong Tổ mở 4 thùng phiếu ra, nâng ngang và dốc xuống mời cử tri kiểm tra. Sau đó, niêm phong thùng phiếu lại (có đóng dấu của Tổ bầu cử) và cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

+ Tổ trưởng mời một vài cử tri tuổi cao và có uy tín vào bỏ phiếu trước.

- Nhân viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri và phát phiếu bầu (có đóng dấu của Tổ bầu cử ở góc trái của phiếu). Các nhân viên này phải nắm chắc công việc, thực hiện và xử lý công việc của mình thật khẩn trương, chính xác.

- Quy trình bỏ phiếu:

+ Cử tri nhận 2 phiếu bầu gồm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh, vào phòng kín chọn lựa ứng cử viên để bầu. Sau đó thực hiện việc bỏ phiếu: Phiếu bầu đại biểu Quốc hội màu hồng bỏ vào hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội màu hồng; phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh màu vàng bỏ vào hòm phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh màu vàng;

+ Kế tiếp, tiếp tục đối chiếu danh sách cử tri bầu cấp huyện, cấp xã và sau đó cử tri nhận 2 phiếu bầu (nếu được bầu cấp huyện, cấp xã) gồm: Phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri vào phòng kín chọn lựa ứng cử viên để bầu. Sau đó, thực hiện việc bỏ phiếu: Phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện màu xanh lá bỏ vào hòm phiếu bầu đại biểu HĐND huyện, thành phố màu xanh lá, phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã màu xanh dương bỏ vào hòm phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã màu xanh dương. Việc bỏ phiếu phải theo nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu đã hướng dẫn. Sau khi bầu xong, cử tri đến bàn để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước thẻ cử tri, kết thúc việc bỏ phiếu.

- Đối với những khu vực bỏ phiếu có bệnh viện, trại an dưỡng, người già yếu, bệnh hoạn, sản phụ… không thể đi lại được thì tổ chức hòm phiếu phụ (có niêm phong của Tổ bầu cử) đem đến tận nơi cho những người này bỏ phiếu và phải có ít nhất một cử tri chứng kiến. Khi bỏ phiếu xong, nhân viên Tổ bầu cử mang thẻ cử tri về đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và có trách nhiệm giao lại cho cử tri theo quy định. Thùng phiếu phụ phải mang về địa điểm bầu cử để kiểm phiếu chung theo từng cấp bầu.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử có quyền yêu cầu cử tri chấp hành nội quy phòng bỏ phiếu để đảm bảo trật tự trong phòng bỏ phiếu.

- Nếu trong phòng bỏ phiếu có trường hợp bất trắc xảy ra thì tất cả thành viên trong Tổ bầu cử có trách nhiệm bảo quản tất cả hồ sơ, tài liệu về bầu cử, thùng phiếu, con dấu và báo cáo nhanh về UBND xã, phường, thị trấn, Ban bầu cử và UBND huyện, thành phố; đồng thời có biện pháp xử lý tốt nhất để cuộc bầu cử được tiến hành liên tục.

- Khi cử tri đi bầu ít dần, Tổ bầu cử tiến hành xem ngay số lượng cử tri chưa đi bầu là bao nhiêu để phối hợp với Trưởng ấp, khu phố, Tổ nhân dân tự quản đôn đốc số cử tri này đi bầu (chú ý: Không được gò ép, mệnh lệnh). Giờ bắt đầu và giờ kết thúc bỏ phiếu thực hiện theo Điều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

* Sơ đồ phòng bỏ phiếu

Sơ đồ có tính hướng dẫn chung, tùy theo tình hình cụ thể ở từng địa phương mà vận dụng linh hoạt để bố trí phòng bỏ phiếu sao cho phù hợp, đảm bảo thuận tiện nhất cho cử tri đến bỏ phiếu (chú ý: Khi cử tri bắt đầu vào bỏ phiếu đến lúc bầu xong cho 4 cấp bầu, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri và kết thúc bỏ phiếu là quy trình cùng chiều).

Huỳnh Thanh Hiếu (Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN