Cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội ngày càng đảm bảo chất lượng tốt

24/02/2011 - 16:20
Ngày hội giao quân huyện Ba Tri. Ảnh: Minh Đức

Cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội được Tỉnh ủy đề ra từ năm 1995. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, là một mặt cơ bản của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhằm vừa góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, vừa tạo nguồn cán bộ cho cơ sở khi đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Với mục tiêu này, trong 15 năm qua, toàn tỉnh có 1.173 đảng viên đi xây dựng quân đội và đã có 696 đảng viên được bố trí công tác sau khi xuất ngũ về địa phương; 280 đảng viên phục vụ lâu dài trong quân đội. Tỉnh ủy đánh giá, việc thực hiện cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội đã có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, việc làm trong nội bộ Đảng, cả hệ thống chính trị và tạo được sự đồng tình hưởng ứng tích cực trong cộng đồng, nhất là lực lượng thanh niên.

Trong quá trình thực hiện chủ trương này, đây đó cũng có một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự sâu sát, có nơi còn ngộ nhận phát triển đảng viên để đi nghĩa vụ quân sự chứ không phải cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội. Chính vì vậy, chất lượng đảng viên tham gia xây dựng quân đội không đều, nhất là về trình độ và sức khỏe. Tuy nhiên, thời gian dần về sau, những hạn chế này được khắc phục. Số đảng viên được cử tuyển đi xây dựng quân đội liên tục năm sau cao hơn năm trước. Các khâu, các bước trong công tác phát triển đảng viên và việc cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội được tiến hành chặt chẽ, có nền nếp và là tiêu chí quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Chất lượng đảng viên đều được đảm bảo, nhất là tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lối sống, trình độ… Hầu hết số đảng viên được cử tuyển trước khi lên đường nhập ngũ đều được cấp ủy gặp gỡ động viên, giao nhiệm vụ và có thời gian sinh hoạt tại chi bộ ít nhất 3 tháng trở lên. Tỷ lệ đảng viên chính thức cử tuyển đi xây dựng quân đội ngày càng tăng. Đại tá Nguyễn Hữu Tín - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, qua theo dõi tân binh đầu quân cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua, đảng viên chính thức ngày càng nhiều. “Điều đó được thể hiện qua tỷ lệ đảng viên là chiến sĩ mới phục vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mà chúng tôi phải xét chuyển đảng chính thức, về sau càng ít đi”.

Có được kết quả này, hàng năm các cấp ủy Đảng đều đưa nội dung cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội vào nghị quyết để lãnh đạo. Các đảng ủy, chi bộ quân sự các cấp có nghị quyết chuyên đề và xem đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành mình, địa phương mình. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ nguồn đảng viên trong diện cử tuyển. Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên cũng có sự chuyển biến khá tốt.

Về cách làm, trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tuyển quân hàng năm, hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chính trị, làm tốt công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn đảng viên đi xây dựng quân đội; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể ở cấp xã. Việc khảo sát chọn nguồn, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên ở các huyện, thành phố được cấp ủy giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Quân sự và Huyện đoàn, Thành đoàn làm tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, phường, thị trấn khảo sát tạo nguồn từ cơ sở và tiến hành chọn nguồn, bồi dưỡng đối tượng. Đối tượng kết nạp Đảng được các địa phương chọn là dân quân tự vệ, đoàn viên đang công tác tại địa phương, sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ. Vì thế, đa số đảng viên trẻ đi xây dựng quân đội đều được rèn luyện thực tế từ hoạt động của dân quân và các ngành, đoàn thể địa phương. Thực tiễn qua 15 năm thực hiện chủ trương cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội đã có 1.011 đảng viên được kết nạp từ nguồn dân quân tự vệ và có 280 đảng viên phục vụ quân đội lâu dài.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện việc cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội, kinh nghiệm để làm tốt công tác này được hội nghị thống nhất là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của nhân dân và vai trò tập hợp, giáo dục của Đoàn Thanh niên các cấp; phải tập trung tuyên truyền, giáo dục trong nội bộ, nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên; đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là ở cơ sở. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội và bố trí, sử dụng đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự phải làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời có chính sách ưu tiên tạo việc làm, bố trí công tác cho đảng viên xuất ngũ về địa phương.

Rút kinh nghiệm kết quả thực hiện trong 15 năm qua, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội với yêu cầu đặt ra là số lượng, chất lượng ngày càng cao hơn.

 

 

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN