Cục Cơ yếu và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đến làm việc tại Bến Tre

04/08/2017 - 06:49

Ngày 2-8-2017, đoàn kiểm tra công tác cơ yếu do Thiếu tướng Lê Xuân Phương - Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Qua làm việc, đoàn nhận định: Công tác Cơ yếu của Bộ CHQS tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu như: Luật Cơ yếu, Điều lệ công tác cơ yếu, các chế độ quy định của ngành về bảo mật an toàn thông tin quân sự, an toàn kỹ thuật mật mã đúng quy định ngành. Bảo đảm bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy qua hệ thống mật mã. Từ tháng 1-2015 đến tháng 7-2017, Ban Cơ yếu, Bộ CHQS tỉnh đã mã dịch được hơn 5.600 bức điện, trong đó qua kỹ thuật truyền thống gần 150 bức; kỹ thuật máy mã gần 5.500 bức, điện qua kỹ thuật máy mã chiếm 91,4%. Thường xuyên kiện toàn hệ thống kỹ thuật mật mã phù hợp với hệ thống chỉ huy của tỉnh, bảo đảm liên lạc thông suốt, vững chắc và liên lạc trong mọi tình huống. Thực hiện tốt việc đăng ký sổ sách, lưu trữ điện mật và quản lý chặt chẽ các loại tài liệu, phương tiện kỹ thuật mật mã. Đồng thời, tổ chức đưa đi đào tạo và tập huấn, huấn luyện cho các đơn vị sát với yêu cầu. Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Việc tổ chức thực hiện mã dịch điện bằng kỹ thuật truyền thống còn thấp, quân số thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn phân tán, cần xác định thời gian huấn luyện cho cán bộ công tác cơ yếu.

* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 do Thượng tá Trần Văn Lượng - Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc hiệp đồng huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực tàu thuyền theo Nghị định số 30 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng bàn bạc và thống nhất một số nội dung cơ bản như: Việc tổ chức rà soát thực chất nguồn nhân lực tàu thuyền của tỉnh, hàng năm có kế hoạch rà soát và tổ chức huấn luyện cho lực lượng tham gia; xác định cụ thể địa điểm bàn giao, đảm bảo thông tin, cơ yếu cho các phương tiện tàu thuyền khu được huy động; nắm chắc số lượng tàu được đóng theo Nghị định số 67 của Chính phủ; tiến hành thẩm định giá các phương tiện trước khi đăng ký; giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động được huy động và chế độ cho người lao động trên tàu thuyền phải tạm nghỉ do việc huy động tàu thuyền, chế độ cho chủ tàu và phương tiện được huy động. Hai bên cũng thống nhất một số thuật ngữ quân sự phải ghi ra cụ thể, rõ ràng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký kế hoạch hiệp đồng.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN