Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

12/06/2021 - 17:45

BDK.VN - Ngày 11-6-2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách, Cụm thi đua Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang 9 huyện, thành phố đã bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chủ động đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, các tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Công tác huấn luyện quân sự và chuyên ngành cho các lực lượng theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”, đặc biệt là huấn luyện thể lực, chiến thuật và tập trung bồi dưỡng cán bộ huấn luyện cơ sở, huấn luyện đồng bộ sát thực tế và tham gia tập huấn, huấn luyện do trên tổ chức đạt 100% quân số, đảm bảo về thời gian, nội dung, chương trình kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị: Các đơn vị cần thường xuyên quan tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị. Tập trung các giải pháp đột phá nhằm khắc phục hạn chế và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đạt thấp ở 6 tháng đầu năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình thi đua hiệu quả trong toàn lực lượng vũ trang của 9 huyện, thành phố. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với huấn luyện quân sự, quan tâm chăm lo đời sống của chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN