Cuộc điều tra dịch vụ viễn thông cần được tiến hành nghiêm túc, chính xác

14/05/2010 - 08:04

Ngày 12-5, Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo làm Trưởng ban đã tổ chức hội nghị triển khai công tác.

Hội nghị đã xác định thời gian điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-6 và kết thúc thu thập số liệu vào ngày 30-6; số liệu điều tra tính đến hết ngày 31-5; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của cuộc điều tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ ngày 15-5 đến 20-6; thống nhất lịch tập huấn cho các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; qui định trách nhiệm của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ giúp việc, UBND các huyện, thành phố; chế độ báo cáo và kinh phí thực hiện...
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh: Cuộc điều tra này có qui mô rộng lớn không kém so với cuộc tổng điều tra dân số. Những số liệu thu thập từ cuộc điều tra sẽ dùng phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến hộ gia đình.... Vì vậy, cuộc điều tra cần được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác.

H.THI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN