Cựu chiến binh làm theo gương Bác Hồ

16/12/2010 - 08:03

Qua cuộc vận động có hàng nghìn tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trên các lĩnh vực như: bảo vệ Đảng, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái và âm mưu diễn biến hòa bình, xóa đói giảm nghèo  

Sau 4 năm triển khai, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo hội viên các cấp Hội Cựu chiến binh tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng và góp phần xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua cuộc vận động xuất hiện hàng nghìn cá nhân tiêu biểu hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau 4 năm thực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Thực hiện cuộc vận động, các cấp hội chú trọng học tập nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác với hàng nghìn cựu chiến binh tham gia. Hàng năm số cựu chiến binh tham gia học tập các nội dung của Cuộc vận động luôn đạt hơn 95 %. Các tỉnh, thành Hội đề ra những nội dung cụ thể đưa Cuộc vận động vào cuộc sống, gắn kết với phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Tiêu biểu là tỉnh Hội Hòa Bình xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, hội viên niêm yết tại cơ quan. Hàng tuần, những gương sáng Cựu chiến binh làm theo tấm gương Bác Hồ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh cổ vũ, động viên mọi người học tập và làm theo. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hội đã khuyến khích và động viên gia đình các hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi xoá đói giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo trong các hội viên đã giảm.

Bên cạnh đó, các hội viên còn nhận bảo vệ rừng giao khoán, làm dịch vụ thương mại, vận tải, trang trại tổng hợp, khai thác vật liệu xây dựng. Ông Bùi Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình cho biết: “Ngay sau khi có cuộc vận động, Hội cựu Chiến binh tỉnh Hòa Bình phát động anh em hưởng ứng cuộc vận động. Chúng tôi rất coi trọng việc tuyên truyền để làm rõ ý nghĩa của cuộc vận động. Từ đó nhận thức của anh em được nâng lên”.

Qua cuộc vận động có hàng nghìn tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trên các lĩnh vực như: góp phần bảo vệ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tiêu biểu như hội cựu chiến binh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; cựu chiến binh thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, cựu chiến binh thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng... Nhiều điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi như: Cựu chiến binh Đoàn Văn Bệ ở Hải Phòng, Cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Hưng, Hà Nam mặc dù là thương binh nhưng đã vượt lên khắc phục khó khăn trở thành chủ doanh nghiệp với hàng trăm công nhân là hội viên và con em cựu chiến binh.

Cũng từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm đã dành hàng chục tỷ đồng để lập quỹ khuyến học Hội Cựu chiến binh, đóng góp cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Cựu chiến binh Nông Đức Tài ở Đắc Lắc đã ủng hộ 20 triệu đồng và vận động các hội viên Cựu chiến binh cùng nhau đóng góp để bắc hai cây cầu qua suối phục vụ nhân dân. Ngoài ra các cấp hội huy động được hơn 10.000 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bảy, 74 tuổi ở xóm Giáo, Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An luôn gương mẫu vận động hội viên học tập tấm gương Bác Hồ, đồng thời vận động đồng bào công giáo làm theo tấm đạo đức của Bác, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bảy nói: “Sau khi được tiếp thu tinh thần nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi nhận thức được rằng cuộc vận động này thật quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc. Nếu cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống sẽ làm chuyển biến chất lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân, cả về tác phong đạo đức, lối sống cần kiệm, kiêm chính của Bác sẽ làm cho nhân dân được nhờ. Nên tôi tuyên truyền cuộc vận động trong giáo dân  để người dân hiểu và làm theo” .

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại như: một số cấp hội chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động; việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, ít hiệu quả; Sự phối hợp, lồng ghép nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào thi đua chưa chặt chẽ. Để nâng cao chất lượng cuộc vận động, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc hơn nữa trong cán bộ, đảng viên là hội viên về tầm quan trọng và tính chất lâu dài của Cuộc vận động.

Ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó ban thường trực chỉ đạo Cuộc vận động cho biết: “Hội Cựu chiến binh xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thương xuyên và gắn chặt với phong trào thi đua. Để thực hiện nhiệm vụ này Hội cựu chiến binh động viên nhau xóa đói giảm nghèo; tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc. Muốn thực hiện được điều này thì Hội cựu chiến binh phải thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào chiều sâu và trở thành động lực to lớn để mỗi hội viên cựu chiến binh góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN