Đã chọn được dòng bưởi da xanh có chất lượng cao

03/04/2009 - 11:01

Ảnh: H.Vũ.

Sở Khoa học Công nghệ vừa có cuộc bình xét chọn dòng bưởi da xanh có chất lượng cao để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đề tài do thạc sĩ Trần Thị Oanh Yến- Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam làm chủ nhiệm.

Trong quá trình nghiên cứu trên 14 hộ có trồng buởi da xanh ở Bến Tre, Tiền Giang, nhóm tác giả đã chọn ra được một dòng trong 15 dòng của ông Huỳnh Văn Phước, ở xã Mỹ Thạnh An - TXBT. Đây là giống bưởi có chất lượng ngon như 15 dòng trên nhưng đặc biệt có số hạt trên quả rất ít, từ 3 đến 4 hạt/quả. Độ brix trung bình của 3 năm liền là 11,1%, pH trung bình 4,4; năng suất bưởi khá cao, trên 200 trái/năm/cây. Hiện cây đang phát triển tốt.

Đề tài nghiên cứu sử dụng theo phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học như ly tích AND các dòng bưởi da xanh để thực hiện phản ứng PCR. So sánh, phân tích, phân biệt các dòng buởi và qua xem xét đánh giá tính cảm quan các kết quả phân tích như khối lượng, dạng trái, màu vỏ, màu thịt trái, độ brix, độ pH, hàm lượng vitamin, năng suất, sâu bệnh…

Việc tuyển chọn sẽ giúp Bến Tre có dòng bưởi da xanh chuẩn để nhân rộng trong toàn tỉnh, nhất là phục vụ dự án buởi da xanh đang được triển khai.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN