Đã có các đề cử NSND, NSƯT và giải thưởng lớn

19/08/2011 - 14:58

Theo thông tin chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã có danh sách  nghệ sĩ, nhà văn được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải  thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Cùng với đó là danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 2011 trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Theo danh sách kể trên, có 56 nhà văn với các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực Văn học được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Ở lĩnh vực Văn học, cũng đã có danh sách 11 nhà văn với các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Theo danh sách này các nhà văn sau đây đã được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nhà văn Ma Văn Kháng, giáo sư Hà Minh Đức, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Bùi Hiển, nhà văn Hồ Phương, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Hữu Thỉnh, tác giả kịch bản phim Hoàng Tích Chỉ, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Lê Văn Thảo, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Lê Lựu.

Lĩnh vực Văn nghệ dân gian có 5 nghệ sĩ,  lĩnh vực Sân khấu  có 14 nghệ sĩ  và lĩnh vực Âm nhạc có 28 nhạc sĩ  đã có danh sách cùng các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Về danh sách tên các nghệ sĩ cùng các tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật có 3 nghệ sĩ thuộc lĩnh vực sân khấu và 1 nhạc sĩ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đó là NSND Sỹ tiến, NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Dương Ngọc Đức và nhạc sĩ Văn Chung.

Được công chúng quan tâm là danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND năm 2011 cho 14 nghệ sĩ và NSƯT năm 2011 cho 84 nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Theo danh sách được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch niêm yết thì lĩnh vực Âm nhạc có 1 NSND  và 36 NSƯT, lĩnh vực Múa có 4 NSND và 12 NSƯT, lĩnh vực Sân khấu có 9 NSND và 36 NSƯT được Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng  trong danh sách, mỗi trường hợp đều có niêm yết rõ số phiếu của Hội đồng cấp Bộ gồm 12 thành viên.

Như vậy, danh sách 14 NSND, 84 nghệ sĩ ưu tú và 118 Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố trên website chính thức của Bộ này. Bạn đọc có thể truy cập  để đọc tên các nhà văn, nghệ sĩ mà mình mến mộ trong danh sách chi tiết, cụ thể
tại đây.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN