Đã giải ngân được 254.900 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất

25/04/2009 - 12:58

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đến ngày 23/4/2009 là 254.900 tỷ đồng.

So với ngày 16/4/2009, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng 18.080 tỷ đồng (tương đương tăng 7,63%); trong đó dư nợ cho vay của nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 187.660 tỷ đồng, tăng 11.726 tỷ đồng (tăng 6,66%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 55.245 tỷ đồng, tăng 4.929 tỷ đồng (tăng 9,79%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 11.042 tỷ đồng, tăng 946 tỷ đồng (tăng 9,37%); công ty tài chính là 953 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng (tăng 101,05%)./. 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN