Đã triển khai thực hiện 4 hợp phần, với tổng kinh phí trên 33 tỷ đồng

03/12/2012 - 08:34
Ông Trần Anh Tuấn (thứ ba, từ trái sang) và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày chổi của Tổ hợp tác Mỹ An.

Ngày 30-11-2012, Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ ngành thủy sản Bến Tre, giai đoạn II (2006-2012) tổ chức tổng kết 6 năm hoạt động. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Bà Trần Thị Thu Nga - Giám đốc chương trình cho biết, đây là chương trình do Đan Mạch tài trợ, với tổng kinh phí thực hiện Dự án là 33,7 tỷ đồng (vốn Đan Mạch) và vốn đối ứng của tỉnh là 3,1 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình là xây dựng ngành thủy sản phát triển ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo cho ngư dân. Dự án có 4 hợp phần, gồm: quản lý ngành thủy sản ở tất cả các cấp được tăng cường phù hợp với cải cách hành chính Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; xây dựng ngành nuôi thủy sản bền vững, an toàn chất lượng sản phẩm, đa dạng về giống, nâng cao sản lượng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho ngư dân nghèo; tăng cường năng lực hoạch định và quản lý nghề khai thác thủy sản, hoàn thiện mô hình đồng quản lý, đảm bảo sinh kế người dân; nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ sau thu hoạch, phát triển thị trường cho các sản phẩm thủy sản. Bước đầu triển khai, Chương trình đã đạt một số kết quả nổi bật, như: hoàn thiện chất lượng quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hỗ trợ hoàn thiện và vận hành trang web ngành; hoàn thành việc nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng hoàn thiện hệ thống số liệu cơ bản về nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ các hoạt động mô hình đồng quản lý thủy sản; xây dựng mô hình nuôi và sinh kế cho hộ nghèo tại cộng đồng. Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các mô hình thực hiện hiệu quả, như: Kết quả lồng ghép các hoạt động của chương trình vào kế hoạch hoạt động; Tổ chức đồng quản lý; Nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa...

Ông Trần Anh Tuấn khẳng định: Dự án đã đem lại hiệu quả cao về quản lý, khai thác, nuôi trồng và nhận thức của người dân. Đây là nền tảng để ngành thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần tiếp tục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ về ngoại ngữ để có thể kết nối các chương trình tài trợ của nước ngoài; đồng thời sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của chương trình đã tài trợ; tổ chức nhân rộng các mô hình phù hợp với đặc điểm của từng vùng, nhất là mô hình sinh kế cho người nghèo; tiếp tục lồng ghép vào các chương trình, dự án của ngành để phát huy hiệu quả của Dự án.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN