Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người cai nghiện tại cộng đồng

22/06/2018 - 13:18

Đội Phú Khương chia sẻ kinh nghiệm.

Đội công tác xã hội tình nguyện phường Phú Khương chia sẻ kinh nghiệm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị “Sơ kết hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện 6 tháng đầu năm 2018”. Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc sở chủ trì hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 41 đội công tác xã hội tình nguyện tại 26 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy, với 284 thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, tất cả các đội đều chú trọng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, buôn bán người… Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng.

Kết quả 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã lập hồ sơ quản lý 247 trường hợp, vận động cai nghiện tại cộng đồng 16 người; phối hợp công an xã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 8 người; vận động người đang điều trị thay thế bằng Methadone. Ngoài ra, các đội hỗ trợ 42 người cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng thông qua các hoạt động như kết nối hỗ trợ vay vốn, giới thiệu học nghề, kết nối giải quyết việc làm.

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, ông Nguyễn Minh Lập chỉ đạo Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và điều trị bằng phương pháp điều trị thay thế Methadone. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đội công tác xã hội tình nguyện với công an địa phương nhằm rà soát, nắm chắc số lượng người nghiện ma túy tại địa phương.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN