Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022

09/09/2022 - 17:36

BDK.VN - Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Đề án trồng cây tỉnh Bến Tre, theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ tổ chức trồng trên 2,6 triệu cây xanh các loại. Trong đó, cây xanh trồng phân tán hơn 700 ngàn cây, trồng rừng ngập mặn 1,9 triệu cây với 288,69ha. Tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng.

Trồng cây phân tán tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành.

Trồng cây phân tán tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức: Việc thực hiện đề án trong năm 2022 luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, kết quả thực hiện Đề án trồng cây xanh tỉnh Bến Tre, đến hết tháng 8-2022 số lượng cây trồng phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh chỉ đạt rất thấp chỉ khoảng 8.300 cây xanh các loại.

Về trồng rừng, có các nguồn kinh phí từ chương trình Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), dự án WB, ngân sách tỉnh. GIZ đang tổ chức thực hiện trồng 17,5ha rừng tại xã Đại Hòa Lộc và Thạnh Phước, huyện Bình Đại với loài cây là bần chua, mật độ 2.000 cây/ha. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tổ chức thực hiện trồng rừng khu vực Ba Tri (tiểu dự án 4 của dự án WB) 89ha rừng tại các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận và Tân Thủy.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3211, ngày 9-9-2022 gửi đến các đơn vị liên quan. Theo đó, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, động viên, khuyến khích nhân dân, cộng đồng dân cư tích cực tham gia trồng rừng và trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn, rà soát và bố trí quỹ đất trồng, chuẩn bị đủ cây giống để trồng rừng và trồng cây phân tán, bảo đảm phù hợp và khả thi.

Đề nghị các ngành, các cấp tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội hóa, chủ động cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương; kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đồng thuận hưởng ứng thực hiện đề án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây xanh năm 2022. Trong đó: Ưu tiên tìm nguồn kinh phí (ngân sách kết dư các hoạt động năm 2022, xã hội hóa) để mua cây giống lâm nghiệp hỗ trợ các địa phương và đơn vị trồng 35.000 cây phân tán còn lại theo kế hoạch năm 2022.

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng đẩy mạnh tiến độ trồng rừng năm 2022 theo kế hoạch và kịp thời vụ.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN