Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội

27/10/2018 - 17:37

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre tham gia phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre tham gia phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Theo Chương trình kỳ họp, Quốc hội (QH) dành 2 ngày 26 và 27-10-2018 để thảo luận về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - đại biểu QH đơn vị tỉnh Bến Tre đã tham gia thảo luận, với các nội dung như:

Qua nghiên cứu Báo cáo 506 ngày 17-10-2018 của Chính phủ, đại biểu Nhưỡng rất tâm đắc giải pháp của Chính phủ đó là: “Tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, nghiên cứu ban hành chính sách dưỡng sức dân, dưỡng sức doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Nghiên cứu sớm ban hành chính sách cắt giảm hợp lý và mạnh mẽ các loại thuế, phí đối với doanh nghiệp”.

Đại biểu Nhưỡng cho rằng, nền kinh tế như một bức tranh đẹp nhưng vẫn có những “vết nhám”, giải pháp này chính là để giải quyết những “vết nhám”. Theo đại biểu Nhưỡng hiện nay vẫn tồn tại số “vết nhám” của nền kinh tế và đề nghị QH xem xét, thảo luận.

Đại biểu Nhưỡng tán thành Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của QH, trong đó có nêu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn thiếu minh bạch, chưa bảo đảm công bằng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân còn vướng mắc, đặc biệt là thiếu nguồn lực và nhiều thủ tục, rào cản với doanh nghiệp.

Trong Báo cáo 507 của Chính phủ có nêu cần đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tăng cường chiều sâu và tốc độ cổ phần hóa, nâng cao thực chất trình độ quản lý, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước. Đây là giải pháp hay, đại biểu Nhưỡng hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng trong Báo cáo 506 của Chính phủ có nêu: Thực tiễn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước còn chậm, năm 2018 mới cổ phần hóa được 10/85 doanh nghiệp, đặc biệt là 12 dự án nghìn tỷ cũng đã có Ban chỉ đạo nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.

Theo nghiên cứu của đại biểu Nhưỡng đang có hiện tượng cài cắm một số nhân sự cốt cán vào doanh nghiệp để thôn tính. Chỗ này có khả năng tạo ra một số kiểu Vũ Nhôm khác. Đề nghị các cơ quan vào cuộc xem xét.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị phải hoàn thiện ngay thể chế để bịt lổ hổng, đặc biệt là lổ hổng cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hoạt động tư pháp. Các cơ quan phải thực hiện hết trách nhiệm của mình để trả lời cho cử tri và nhân dân biết những vấn đề sai phạm hiện nay cử tri quan tâm.

Nguyễn Văn Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích