Đại biểu Quốc hội thảo luận các dự án luật

20/10/2021 - 19:58

BDK.VN - Sau phiên khai mạc, chiều cùng ngày 20-10-2021, Quốc hội đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; báo cáo, tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Các đại biểu tại buổi thảo luận.

Các đại biểu tại buổi thảo luận.

Đoàn đại biểu đơn vị tỉnh thảo luận hai nội dung trên với sự tham dự của đại diện các ngành: Công an, Thống kê, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Qua nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thống nhất Quốc hội sẽ thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê để phù hợp với tình hình hiện nay.

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, về nguyên tắc chung thống nhất, cần phải điều chỉnh. Nhưng theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh hiện nay tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường và khó có dự báo thời gian kết thúc. Do đó, việc quy định những phạm vi bổ sung, điều chỉnh và nhiều vấn đề liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự thống nhất cao. Lực lượng ngành công an đã chính quy nên giao trách nhiệm cho họ, từ những khâu ở cấp cơ sở, vì đây là cấp quyết định chất lượng của công tác điều tra. Thực tế hiện nay nhiều vấn đề như tin tố giác tội phạm, tiếp nhận xử lý, còn có sự chần chừ giữa các cấp. Do vậy, làm sao khi phát sinh sự việc phải có lực lượng chuyên nghiệp xử lý ngay. Riêng các ý kiến của các đại biểu đóng góp, đoàn sẽ tiếp thu, để chuyển đến Văn phòng Quốc hội,

                                                                                   Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN