Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh duy trì đánh giá năng lực học sinh

04/02/2020 - 19:34

Năm 2020, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kỳ thi chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra ngày 29-3-2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng, Nha Trang; đợt 2 tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang vào ngày 5-7-2020. Ngày 28-2-2020, kết thúc đăng ký thi đợt 1.

Kết quả của kỳ thi ĐGNL được sử dụng như một phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và một số trường đại học, cao đẳng ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh có thể đăng ký thi 1 đợt hoặc cả 2 đợt. Dự kiến, chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức ĐGNL chiếm tối đa 40% tổng chỉ tiêu của ngành, nhóm ngành/chương trình.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học và cao đẳng ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (không giới hạn về nguyện vọng) có sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để tuyển sinh.

Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển trực tuyến tại cổng thông tin đăng ký trực tuyến kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN