Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 10-2011

15/02/2011 - 17:20

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN) vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho 62 chị em phụ nữ là cán bộ Ban Thường vụ phụ nữ cấp huyện cùng ban chấp hành chuyên trách và chuyên viên của Hội.

Nội dung tập huấn xoay quanh việc phổ biến quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; những hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự bầu ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt tại đại hội; các biểu mẫu phục vụ đại hội; hướng dẫn xây dựng nội dung văn kiện đại hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở; công tác tuyên truyền đại hội… Sau tập huấn, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Hội LHPN của từng huyện, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội ở cấp mình. Được biết, năm 2011 là năm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Đại hội cấp cơ sở sẽ được bắt đầu từ quý I và kết thúc đầu quý II; đại hội cấp huyện, thành phố bắt đầu từ quý II, kết thúc vào đầu quý III; đại hội cấp tỉnh tổ chức vào quý IV. Cụ thể: phường 3 (thành phố Bến Tre) được tỉnh chọn làm điểm cấp cơ sở, tổ chức đại hội vào tháng 3, các địa phương còn lại kết thúc tổ chức đại hội vào tháng 7; huyện điểm tổ chức đại hội là Mỏ Cày Bắc vào tháng 7; Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh diễn ra vào giữa tháng 10.

 

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN