Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm

28/06/2020 - 13:22

BDK.VN - Ngày 27-6-2020, Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm (HTX), xã Thừa Đức, huyện Bình Đại tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự, có 206/238 đại biểu chính thức được triệu tập. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân đến dự.

Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hạ quyết tâm.

Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt hạ quyết tâm.

Trong nhiệm kỳ, HTX đã chi sử dụng 5,33 tỷ đồng chia bình quân cho mỗi hộ thành viên được trên 2,1 triệu đồng. HTX đã giải quyết việc làm cho 31.667 lượt lao động với số tiền 6,59 tỷ đồng; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 45 triệu đồng…

Đại hội đã thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT - Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo công khai tài chính HTX năm 2019 và nhiệm kỳ 2017 - 2020; thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy định đặc thù và quy chế quản lý tài chính HTX; thông qua dự thảo phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đại hội đã bầu HĐQT HTX nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên, bầu Ban Giám đốc HTX 3 thành viên, bầu Ban Kiểm soát HTX 3 thành viên. Ông Võ Văn Tài tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX.

Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ mới, doanh thu của HTX đạt 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của mỗi hộ thành viên là 16,14 triệu đồng/hộ (tổng số 2.562 hộ).

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN