Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

24/07/2015 - 06:59
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ra mắt đại hội. Ảnh: Q.H

  • Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh được bầu làm Bí thư

Ngày 22-7-2015, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; thảo luận và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả họp phiên thứ nhất của Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh được bầu làm Bí thư, đồng chí Đỗ Thị Mai được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: hàng năm có 80% doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; 80% doanh nghiệp đảm bảo việc làm, tăng thu nhập hàng năm cho người lao động, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trên 95% đảng viên và trên 75% đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất 10 tổ chức đảng, tập trung ở các khu công nghiệp và các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, có quy mô trên 100 lao động. Kết nạp tối thiểu 700 đảng viên, tập trung đối tượng là công nhân trực tiếp lao động, cán bộ đoàn thể, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN