Đại hội đảng viên xã điểm Lương Quới thành công tốt đẹp

10/03/2010 - 07:54

Ngày 5 và 6-3-2010, Đảng bộ xã Lương Quới (Giồng Trôm) đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đây là xã đầu tiên của huyện được chọn làm thí điểm thực hiện chủ trương Đại hội đảng viên bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư và phó bí thư. Đại hội triệu tập đảng viên tham dự đạt 100%.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005- 2010, Đảng bộ xã Lương Quới đã thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội mà Nghị quyết đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng dần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từng bước theo hướng sản phẩm hàng hóa ở các lĩnh vực sản xuất, tiềm năng trong nông nghiệp khơi dậy. Thu nhập bình quân của người dân hiện nay đạt 13,5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 7,9% theo tiêu chí mới. Đường giao thông nông thôn hoàn thành cơ bản, đường bê-tông nối dài đến tận nhà dân đạt 90% hộ, hộ sử dụng điện đạt 99,55%, nước máy chiếm tỷ lệ 55,72% hộ.

Chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học đáp ứng ngày một tốt hơn; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững  tỷ lệ phát triển dân số 0,6%, trẻ em suy dinh dưỡng kéo xuống còn 15,21%; danh hiệu xã văn hóa được công nhận vào đầu năm 2005 đến nay được giữ vững; quốc phòng, an ninh được củng cố. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phổ biến rộng rãi và thực hiện có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được phát huy, hệ thống chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 41/40 đảng viên, chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 98,07% đến 99%. Công tác quản lý nhà nước từng bước được kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; cải cách hành chính theo cơ chế một cửa được thực hiện khá tốt đã giảm phiền hà, tạo được lòng tin trong nhân dân. 

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền và xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015: thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/năm, phát triển 45 đảng viên mới, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Qua 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 11 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng 5 đồng chí.

N.Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN