Đại hội điểm Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023

17/01/2018 - 08:26

Trong 2 ngày 15 và 16-1-2018, Hội Nông dân (HND) xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là đơn vị được HND tỉnh chọn làm điểm tổ chức Đại hội HND cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, HND xã đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HND các cấp; phát động nhiều phong trào thi đua của hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đã kết nạp mới 489 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 843 hội viên; tổ chức 12 lớp dạy nghề, 34 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 56 buổi sinh hoạt câu lạc bộ nông dân cho 3.295 lượt hội viên nông dân tham gia. Xây dựng 70 mô hình kinh tế như may gia công, đan ghế nhựa, đan lục bình, xe chỉ xơ dừa… Trong xây dựng nông thôn mới, đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, tham gia hiến 2,4ha đất, 4.000 ngày công lao động làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu HND xã nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hiếu Thuận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN