Đại hội phải tiến hành theo đúng nguyên tắc chung

27/05/2010 - 05:32
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PY

Chiều 24-5-2010, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ông Nguyễn Minh Việt – Vụ phó Vụ III – Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các ban đảng tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đến dự. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành phong chủ trì hội nghị.

Sau hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư theo Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức Trung ương, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo đại hội các đơn vị được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Tính đến ngày 21-5-2010, có 48/637 tổ chức cơ sở đảng (thuộc 12/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở, tỉ lệ 7,54%. Trong đó có 43 đảng bộ, 5 chi bộ (26 đảng bộ cấp xã, 22 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bước chuẩn bị nội dung dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ đại hội được cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn. Văn kiện được lấy ý kiến đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc, thông qua tiểu ban văn kiện và cấp ủy cấp trên góp ý, có bám sát với thực tế tình hình địa phương, đơn vị. Đa số báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính nghiêm túc trong tự phê bình, chỉ ra khá cụ thể những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy nhiệm kỳ qua. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, dân chủ và tạo được sự nhất trí cao trong toàn đảng bộ. Tuy nhiên, cũng còn một số nơi, công tác chuẩn bị nhân sự chưa thật sự chủ động, phải làm đi làm lại nhiều lần. Dự thảo báo cáo chính trị còn dàn trải, liệt kê số liệu, ít đánh giá, so sánh, nhất là chưa làm nổi bật những thành tựu, kết quả mang tính tiêu biểu, đột phá của địa phương, đơn vị trong 5 năm. Phần mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, giải pháp trên một số lĩnh vực còn chung chung. Bản kiểm điểm, một số nơi chưa rút ra được kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.
Trong thảo luận văn kiện cấp trên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết đều thiếu chiều sâu, nhất là thảo luận văn kiện của Trung ương.
Quá trình tiến hành đại hội, các đảng bộ, chi bộ được chọn làm điểm đại hội đúng thời gian, quy trình. Số lượng đảng viên tham dự hầu hết đạt 100% so với với lượng triệu tập. Tuy nhiên, cũng còn một số nơi có trường hợp đảng viên đến dự đại hội nhưng đến khi bầu cử lại vắng mặt không lý do: Đảng bộ Phú Hưng (thành phố Bến Tre), Quới Điền (Thạnh Phú), Thạnh Trị (Bình Đại)… Kết quả bầu cử ở 48 tổ chức cơ sở đảng đã bầu 582/582 cấp ủy viên, đạt 100% số lượng đại hội quyết định; trong đó tỉ lệ tái cử 55,5%, nữ 27,14%, cấp ủy viên trẻ (dưới 30 tuổi) 24,39%.
Kinh nghiệm rút ra qua đại hội điểm cơ sở là trong xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ cơ sở trình ra đại hội cần chỉ đạo đổi mới nội dung theo hướng văn kiện ngắn gọn, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các phần chủ yếu như đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể, phù hợp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; nhất là chú ý những khâu, lĩnh vực mang tính đột phá để thúc đẩy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ tất cả các lĩnh vực trong 5 năm tới ở từng địa phương, đơn vị. Việc chuẩn bị nhân sự phải theo đúng qui trình hướng dẫn của cấp trên, từ việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến việc giới thiệu nguồn phải đảm bảo tính dân chủ, công khai; có cơ cấu nhân sự cấp ủy mới hợp lý, có 3 độ tuổi để mang tính liên tục và kế thừa, đảm bảo tỉ lệ trẻ, nữ; chú ý giải quyết những vụ việc sai phạm có liên quan đến đảng viên, nhất là những đảng viên có dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới; kịp thời thay đổi, điều chỉnh phương án nhân sự khi có tình huống phát sinh.
Việc thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp phải được lãnh đạo tổ chức tốt. Cấp ủy phải nghiên cứu, nắm thật chắc các nguyên tắc, quy chế, quy định liên quan đến việc tiến hành đại hội Đảng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội; phải bám chắc và thực hiện đúng theo nguyên tắc, quy chế, quy định. Hoạt động của cơ quan điều hành, giúp việc đại hội phải được chuẩn bị trước bằng văn bản, theo chương trình đã được thông qua, nhưng phải hết sức chủ động, linh hoạt, không cứng nhắc, vừa phân bổ thời gian làm việc của đại hội một cách khoa học, hiệu quả, vừa tạo sinh khí cho đại hội.
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về qui trình đại hội cấp cơ sở. Theo đó, cấp ủy cấp trên phát biểu ngay sau khi trình bày báo cáo chính trị và tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội. Không lấy ý kiến biểu quyết bản tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện đại hội cấp trên. Số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên do cấp trên phân bổ chứ không phải do đại hội quyết định. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước trình đại hội không phải đóng dấu...
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong lưu ý các đảng bộ trực thuộc rà soát lại tất cả các khâu trong quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội, không được chủ quan, lơ là; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đồng thời có thể kết hợp với một số công trình lập thành tích chào mừng đại hội. Các ban đảng tỉnh kịp thời giúp cấp ủy cơ sở điều chỉnh chương trình đại hội sao cho phù hợp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chung. Đại hội đảng cấp cơ sở sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 6. Riêng một số cơ sở, do điều kiện khách quan có thể chậm hơn, nhưng phải kết thúc trong tháng 6-2010.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN