Đài PT-TH Bến Tre họp mặt cộng tác viên

30/10/2009 - 13:18

Ngày 27-10-2009, Đài PT-TH Bến Tre đã tổ chức họp mặt cộng tác viên đánh giá tình hình cộng tác tin bài trong 5 tháng qua (từ tháng 5 đến tháng 9-2009). Dự họp có Ban Giám đốc đài, lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc đài và trên 30 cộng tác viên thuộc 9 đài truyền thanh huyện, thành phố, cùng các ngành có chuyên mục phát trên sóng đài tỉnh.

5 tháng qua, các huyện, thành phố đã gởi cộng tác 1.226 tin, bài phát thanh và 2.639 tin, phóng sự truyền hình. Nhìn chung, các thể tài đáp ứng thiết thực tình hình chính trị ở địa phương, trong đó các đài huyện: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, thành phố Bến Tre… có số lượng tin, bài PT-TH đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, do đội ngũ cộng tác viên đa số còn trẻ, kinh nghiệm về báo điện tử còn hạn chế do đó trong tác nghiệp chưa đạt yêu cầu cao, một số tin bài và các thể tài khác có nội dung chưa sâu, trùng lắp, manh mún. Đáp ứng yêu cầu chính trị trong tình hình mới, đài tỉnh đã lắp đặt đường truyền tải âm thanh, hình ảnh cho 9 đài huyện, thành phố để chuyển tải nhanh, kịp thời những vấn đề bức xúc ở địa phương, đồng thời từng bước bồi dưỡng tay nghề cho lực lượng trẻ, để nâng chất lượng chương trình thời sự tỉnh nhà ngày càng phong phú, hấp dẫn.

Thanh Hùng (Đài PT-TH Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN