Đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra

07/04/2017 - 07:22

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đại hội (ĐH) Đoàn cấp cơ sở, tiến tới ĐH cấp tỉnh và toàn quốc đã tập trung phản ánh đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ qua; chỉ ra những thiếu sót, từ đó đề xuất giải pháp chấn chỉnh, trong đó tập trung giải quyết nhiều vấn đề bức xúc đặt ra tại cơ sở. Liên quan đến tổ chức ĐH Đoàn các cấp, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết:

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu và chỉ đạo phù hợp với đặc thù của tỉnh. Điểm mới so với nhiệm kỳ trước là việc bầu bí thư trực tiếp tại ĐH. Nếu nhiệm kỳ trước có thể chọn 2 cách là bầu bí thư trước rồi bầu ban chấp hành hoặc ngược lại, thì nhiệm kỳ này, tỉnh thống nhất 1 phương án là bầu ban chấp hành trước rồi bầu bí thư trực tiếp tại ĐH trong số các ủy viên ban chấp hành vừa được bầu. Việc bầu bí thư trực tiếp được tổ chức ở đa dạng các khối, đối tượng thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn ra 5 đơn vị để bầu bí thư trực tiếp tại ĐH gồm Chợ Lách, Ba Tri, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi.

Một điểm mới khác trong chỉ đạo tổ chức ĐH nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi địa phương, đơn vị chọn ít nhất 1 đơn vị cấp cơ sở hoặc cấp mình làm điểm tổ chức ĐH Đoàn không sử dụng bia rượu, không tiệc tùng kéo dài, không nhạc sống. Đây là việc làm cụ thể thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng là hành động thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong điều kiện ngân sách tỉnh đang tập trung cho công tác phòng, chống, khắc phục hạn mặn.

* Từ mô hình điểm Tân Phú Tây đã đem lại thành công, kết quả Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh?

- Ngày 4-1-2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp chọn xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc để chỉ đạo tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở của tỉnh bầu trực tiếp bí thư tại ĐH. ĐH đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ bầu bí thư trực tiếp tại ĐH đạt 98,46%; nội dung văn kiện bám sát theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đoàn cấp trên; công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng thành phần, số lượng. Sau ĐH, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và thống nhất một số nội dung có liên quan đến xây dựng các văn kiện, chương trình chi tiết, số lượng, chất lượng đại biểu chính thức dự ĐH để các đơn vị còn lại tổ chức thực hiện.

Ban Chấp hành Xã Đoàn Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc) ra mắt trước Đại hội. Ảnh: T. Lập

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức ĐH tại các đơn vị được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới đúng theo cơ cấu, số lượng, thể hiện được vai trò nòng cốt tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. ĐH đã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, tạo được sự đồng tình cao từ cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan và quần chúng nhân dân. Trước khi tổ chức ĐH cấp cơ sở, các chi đoàn đã tổ chức ĐH cấp chi đoàn bầu chọn đại biểu dự ĐH cấp cơ sở và lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên, cựu cán bộ Đoàn góp ý cho văn kiện, nhân sự của ĐH; từng đơn vị tổ chức được các hoạt động thi đua chào mừng ĐH cấp cơ sở, góp phần động viên đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

* Để lập thành tích chào mừng ĐH, các cấp Đoàn triển khai những hoạt động trọng tâm nào? 

- Mỗi cấp Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các công trình, phần việc chào mừng ĐH Đoàn các cấp, trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp, thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên; cùng các hoạt động hiến kế cho Đoàn thông qua góp ý vào Văn kiện ĐH Đoàn các cấp.

Ngoài việc phát huy hoạt động truyền thông hiện có, Đoàn các cấp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng tuổi trẻ Bến Tre” nhằm tuyên truyền, hun đúc lý tưởng, ý chí cho thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, rèn luyện đạo đức, lối sống để trở thành thanh niên Đồng khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” phục vụ cho công cuộc Đồng khởi mới thoát nghèo, làm giàu của tỉnh. Đoàn các cấp cũng triển khai thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

* Những công việc nào cần tập trung thực hiện để tổ chức thành công ĐH, đặc biệt là ĐH cấp tỉnh?

- Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục lãnh đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tổ chức thành công ĐH Đoàn các cấp, đảm bảo theo đúng tiến độ và hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Đồng thời có kế hoạch làm việc với cấp ủy và Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn tương đương về công tác chuẩn bị ĐH; bố trí thời gian phê duyệt văn kiện, nhân sự cho các đơn vị. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện ĐH cấp tỉnh, xây dựng và hoàn thiện các phương án nhân sự trình Tỉnh ủy cho ý kiến; chuẩn bị các điều kiện có liên quan về công tác tuyên truyền, công tác tổ chức đảm bảo cho tiến độ ĐH theo đúng hướng dẫn và kế hoạch đề ra.

* Xin cảm ơn chị!

Tính đến thời điểm hiện tại, có 331/407 xã, phường, thị trấn và đoàn ngành tương đương tổ chức xong ĐH và sẽ hoàn thành dứt điểm ĐH cấp cơ sở trong tháng 4-2017. Đã tổ chức thành công ĐH điểm cấp huyện, thành phố (Chợ Lách, ngày 4 và 5-4-2017). Sau khi hoàn thành ĐH cấp huyện và tương đương sẽ tổ chức ĐH cấp tỉnh trong tháng 10-2017.

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN