Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

04/04/2019 - 21:27

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1280 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù, bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao cho lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, ngành công an theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các sở ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp THNCĐ đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về THNCĐ qua các cơ quan truyền thông trong tỉnh. Chú trọng tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ, phòng ngừa tái phạm; xây dựng nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác THNCĐ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh phát động phong trào xây dựng các mô hình THNCĐ ở cơ sở. Thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN