Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quan tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12/05/2014 - 07:29

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Về ưu điểm, các cấp ủy Đảng trong Khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 rất tốt, như đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhận xét tại Hội nghị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp lo cơm áo gạo tiền cho người lao động, giữ vững và phát triển kinh doanh là đã giỏi mà còn lãnh đạo tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất đáng trân trọng.

 Mỗi năm, các doanh nghiệp đều tổ chức quán triệt đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bổ sung thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo gương Bác; cán bộ đảng viên có kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cũng như các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; về những điều đảng viên không được làm… nhằm hoàn thiện bản thân, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Điều đó đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, như: nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội; trong xây dựng Đảng, nhiều chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Trong 3 năm qua, Đảng bộ khối có 316 gương điển hình, trong đó cấp cơ sở khen thưởng 200 gương, Ban Thường vụ Đảng ủy khối biểu dương và khen 110 gương, cấp tỉnh tuyên dương và khen 6 gương; có 356 đoàn viên, thanh niên và đoàn viên công đoàn xứng đáng được kết nạp Đảng. Hiện toàn Đảng bộ Khối đang triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo năm 2014 trong tất cả cán bộ đảng viên và quần chúng lao động:”Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Thực tế có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, như: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chọn 4 đơn vị để chỉ đạo điểm và xây dựng được các mô hình tốt như: Tập thể Ngân hàng Nhà nước thật sự gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ văn minh và hiệu quả; nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng; tạo điều kiện cho các hoạt động ngân hàng trên địa bàn phát triển về quy mô và chất lượng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng  và Nhà nước. Chi bộ Công ty Cổ phần In và Đảng bộ Công ty Cổ phần Mía đường nổi bật với việc thực hành tiết kiệm và nêu cao tinh thần cần cù, sáng tạo của người lao động, có rất nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị học tập và làm theo Bác bằng chính công việc hàng ngày của mình như cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, có ý thức cần cù, tận tụy trong lao động, với cái tâm, cái tình để góp phần xây dựng thành phố Bến Tre xanh, sạch, đẹp và văn minh…

Ngoài các đơn vị điểm, cũng có nhiều nơi sáng tạo trong tổ chức học tập như: tổ chức hội thi tuyên truyền, thi tìm hiểu, kể chuyện trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sau đó, cho đảng viên, đoàn viên viết cảm nhận, những bài hay đưa lên báo tường để mọi người đọc… Từ đó khắc sâu nhận thức trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biến thành tình cảm và tâm huyết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ở doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vẫn tiếp tục suy nghĩ tìm giải pháp tốt nhất để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự thiết thực cho từng doanh nghiệp, xây dựng được một khối động lực tinh thần cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

ĐỖ THỊ MAI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN