Đảng bộ TP. Bến Tre: Đổi mới việc triển khai quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng

15/08/2018 - 07:49

BDK - Những năm qua, việc triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn được Thành ủy TP. Bến Tre quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng “gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên” đạt nhiều kết quả tích cực.

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 của Thành ủy TP. Bến Tre. Ảnh: H.Quốc

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 của Thành ủy TP. Bến Tre. Ảnh: H.Quốc

Nhiều giải pháp hiệu quả

Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong triển khai học tập cần tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, xác định đúng trọng tâm những vấn đề cần đi sâu phân tích, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ của tổ chức đảng, các ngành, đoàn thể. Định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; duy trì họp rút kinh nghiệm hoạt động của báo cáo viên và tổ chức hội thi báo cáo viên các cấp. Qua đó, đã nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thành ủy chỉ đạo việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các tổ chức đảng phải được kiểm tra, góp ý chỉnh sửa, xây dựng nội dung chặt chẽ, cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phải thông qua và được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Thành ủy trước khi triển khai quán triệt và thực hiện.

Đối với các lớp học tập trung, Thành ủy phân công các báo cáo viên có kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền chịu trách nhiệm triển khai; thường xuyên thực hiện điểm danh giữa giờ bằng phiếu; qua đó, nắm chắc danh dách dự học, khắc phục tình trạng không học vẫn báo cáo có mặt, hoặc bỏ học sau giờ nghỉ giải lao như trước đây. Đồng thời, thường xuyên tổ chức viết và phân công cán bộ đọc kỹ các thu hoạch sau mỗi đợt học; đối với các bài viết chưa đạt, sẽ thông báo đến các tổ chức đảng để góp ý phê bình, nhắc nhở, viết lại cho đạt yêu cầu.

Đối với các lớp học ở xã, phường, Thành ủy yêu cầu thường trực đảng ủy tham dự xuyên suốt để theo dõi, chỉ đạo; Ban Tuyên giáo Thành ủy cử cán bộ đến dự nắm tình hình, góp ý, kịp thời theo dõi, báo cáo. Sau các đợt học, Thành ủy ra quyết định thành lập tổ kiểm tra để nắm sát tình hình các cấp ủy xã, phường lãnh đạo học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nội dung kiểm tra đi sâu nắm tình hình chỉ đạo, tổ chức, quản lý học tập; xem các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên và kiểm lại các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện được Ban Tuyên giáo Thành ủy góp ý trước đây.

Mặt khác, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tổ chức điều tra dư luận bằng phiếu (đối tượng là cán bộ, đảng viên) về việc tổ chức học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết ở cơ sở để lấy ý kiến đánh giá về trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập. Tổ chức tọa đàm theo chủ đề “Những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân”.

Các giải pháp trên tuy chưa phải là hoàn thiện, có những việc cũng không phải là mới, nhưng đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong đảng bộ thành phố.

Tiếp tục thực hiện đổi mới

Đổi mới, nâng chất công tác triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng “gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên” ở cơ sở là cách làm phù hợp, hiệu quả, thể hiện tinh thần “dân chủ, kỷ cương, đổi mới” trong công tác chính trị tư tưởng.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chỉ rõ “công tác tư tưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ” và “phải đổi mới, nâng chất việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên”. Theo định hướng trên, Đảng bộ TP. Bến Tre tiếp tục thực hiện các giải pháp như sau:

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện hơn, từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên và tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Chương trình hành động phải bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, gắn kết với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và cơ sở. Xác định rõ tổ chức và cá nhân nào chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện và phải được thông qua tổ thẩm định trước khi ban hành; đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, quy định thành tiêu chuẩn xét thi đua, đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Phát huy vai trò của ban tuyên giáo các cấp trong tham mưu dự thảo và thẩm định chương trình hành động, xây dựng kế hoạch học tập, chuẩn bị tài liệu, nội dung chương trình và kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị gắn với phối hợp chặt chẽ giữa các ban đảng và các ngành liên quan.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên phải phân biệt rõ đối tượng để đầu tư nghiên cứu, chắt lọc những nội dung trọng tâm, liên hệ sát tình hình thực tế, xây dựng đề cương ngắn gọn, dễ hiểu; vận dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại. Đồng thời, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để tạo uy tín, sức thuyết phục đối với người học. Thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng báo cáo viên các cấp. Mặt khác, quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; thông qua việc lấy ý kiến người học sau triển khai nghị quyết, mạnh dạn điều chỉnh, thay đổi để đáp ứng yêu cầu.

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời, nên dành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, nêu và giải đáp thắc mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học. Đánh giá nhận thức người học thông qua thảo luận, đối thoại trực tiếp, bài  thu hoạch.

Mặt trận, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp trong tổ chức học tập nghị quyết. Nên đổi mới học tập nghị quyết trong đoàn viên, hội viên theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ tổ, nhóm, truyền thông nhóm nhỏ, diễn tiểu phẩm...

Việt Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN