Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ (2020 - 2025)

15/03/2023 - 12:50

BDK.VN - Sáng 15-3-2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được, xác định những hạn chế và nguyên nhân, từ đó củng cố, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Đây là đơn vị được Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ, chị bộ còn lại.

Hội nghị đã dành thời gian báo cáo, thảo luận, đánh giá trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đảng viên và quần chúng của Văn phòng UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đạt được một số kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đảng uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt 1/10 nội dung, đạt vượt 17,6%, 8/10 nội dung, đạt 100%; 1/10 nội dung đạt 60%.

Các đồng chí trong Đảng ủy đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, trách nhiệm trưởng các phòng, ban, đơn vị; việc tham gia góp sức lãnh đạo với Đảng ủy trong nửa nhiệm kỳ qua; đánh giá sự chuyển biến về phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đề xuất các giải pháp cụ thể, sát hợp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết (NQ) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu của Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Tùng.

Phát biểu của Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Tùng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Tùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong NQ Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, thời gian còn lại Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt chủ đề Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để cán bộ, đảng viên, nhân viên toàn đảng bộ nỗ lực hết mình, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu NQ đã đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng và triển khai chương trình công tác sát hợp với tình hình thực tế.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập phù hợp với từng đối tượng; xây dựng trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc về lý luận chính trị, chỉ thị, nghị quyết; ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng, hành động trái quan điểm, đường lối, NQ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, đưa công tác này trở thành nền nếp trong sinh hoạt đảng. Hàng năm, Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình của năm trước. Đảng ủy cần đề cao trách nhiệm trong công tác phối hợp lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ, quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát, cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, nội dung cụ thể, rõ ràng, không nói chung chung, không sát với yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật theo chủ trương của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

“Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt tình vì nhiệm vụ chung, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà NQ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”- Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lê Văn Tùng nhấn mạnh.

                                                                                      Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN