Đảng bộ xã Châu Bình (Giồng Trôm) nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25/11/2022 - 05:43

BDK - Châu Bình là xã thuần nông của huyện Giồng Trôm, xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014 và được công nhận xã NTM nâng cao tháng 4-2022. Đảng bộ xã Châu Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền 2020 - 2021. Châu Bình đang tập trung nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao và hướng tới xã NTM kiểu mẫu.

Đường nông thôn ấp văn hóa kiểu mẫu Bình Xuân, xã Châu Bình.

Đường nông thôn ấp văn hóa kiểu mẫu Bình Xuân, xã Châu Bình.

Nhiều kết quả quan trọng

Châu Bình có diện tích đất sản xuất 2.071ha, chủ yếu là cây dừa (2.038ha). Xã có hơn 2,5 ngàn hộ dân, trên 10 ngàn nhân khẩu. Đảng bộ xã Châu Bình có 348 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc. Năm 2022, Đảng bộ xã đã lãnh đạo địa phương thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Châu Bình Nguyễn Thanh Tâm: Xã phát triển diện tích cây chủ lực là cây dừa đạt 2.038ha, tăng 108ha so với cùng kỳ, đạt 100% so với nghị quyết (NQ), trong đó có 1.189ha dừa hữu cơ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thời tiết và môi trường, nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có trên 56 ngàn con (đạt chỉ tiêu NQ); diện tích nuôi thủy sản được 36,5ha (đạt 130% NQ). Xã phát triển mới 2 doanh nghiệp (đạt 200% NQ), nâng tổng số 5 doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 370 lao động tại địa phương. Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Bình hoạt động ổn định, các tổ hợp tác sản xuất hoạt động hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho tổ viên.

Châu Bình quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm, từ nguồn vận động đóng góp xã đã xây tặng 1 nhà tình nghĩa (đạt 100% NQ), 2 nhà tình thương (đạt 200% NQ) và tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Xã vận động được 35 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 226,7% chỉ tiêu). Hiện thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 64 triệu đồng/năm, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương năm 2022 đạt 7,784 tỷ đồng (đạt 112% so với NQ); chi ngân sách xã 6,951 tỷ đồng (đạt 100% so với NQ); kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,98% (NQ dưới 2%).

Thi đua “Đồng khởi mới”

Năm 2022, Đảng bộ xã Châu Bình triển khai và cụ thể hóa các NQ, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Đảng ủy xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và được sự nhiệt tình tiếp thu, hưởng ứng. Chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” được các ngành, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế. Xã tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể và được 100% các chi bộ và các ngành, đoàn thể hưởng ứng.

Đường nông thôn ấp Bình Lợi, xã Châu Bình.

Đường nông thôn ấp Bình Lợi, xã Châu Bình.

Trong năm, Chi bộ ấp Bình Xuân được công nhận đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đạt 100% chỉ tiêu NQ; xã hiện có 2 chi bộ ấp đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện” (Chi bộ ấp Bình Đông B đạt năm 2021). Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả khả quan, có 8/6 đảng viên mới được kết nạp (đạt 133%, vượt chỉ tiêu 2 đồng chí). Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đảng viên thực hiện nghiêm theo quy định; có 2 tập thể và 4 cá nhân được tỉnh và huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU.

Đặc biệt, thực hiện theo chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch phân công đảng viên nắm tới hộ gia đình (có danh sách cụ thể). Cán bộ, đảng viên xã phối hợp chặt chẽ với các chi hội, tổ hội, đoàn thể và 122 tổ nhân dân tự quản đã tích cực tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh (xã Châu Bình được tuyên dương về thành tích đảm bảo an ninh trật tự).

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội địa phương và cùng nhiệt tình đóng góp xây NTM. Cán bộ, nhân dân xã tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, tham gia làm đẹp cảnh quan, môi trường; tiếp tục thực hiện 15 phần việc trong xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao. 

Năm 2023, Đảng bộ xã Châu Bình tiếp tục triển khai sâu rộng trong nhân dân các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua “Đồng khởi mới”. Đảng bộ, nhân dân xã Châu Bình tích cực lập thành tích hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

“Năm 2022, với sự tập trung nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, Châu Bình hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu NQ năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm. Đặc biệt, Châu Bình được công nhận xã NTM nâng cao, có thêm Chi bộ ấp Bình Xuân đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện” và ấp Bình Xuân cũng đạt ấp văn hóa kiểu mẫu. Đây là những thuận lợi cơ bản để xã tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và hướng tới đạt xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo”.

(Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình Từ Xuân Tiếng)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN