Đảng Cộng sản TQ bắt đầu vòng bầu cử sơ bộ

18/10/2007 - 14:31

Đoàn Chủ tịch Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17

Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 17 sẽ tổ chức vòng bầu cử sơ bộ trước khi bỏ phiếu kín cuối cùng để lựa chọn những thành viên mới của Uỷ ban Trung ương và Uỷ ban Thanh tra Kỷ luật trung ương CPC.

Đoàn Chủ tịch đứng đầu là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã xác nhận danh sách bổ nhiệm các thành viên ứng cử và dự khuyết của Uỷ ban Trung ương, ủy ban Thanh tra Kỷ luật trung ương. Danh sách này sẽ được gửi tới tất cả đoàn đại biểu của Đại hội Đảng xem xét lựa chọn. Đoàn Chủ tịch cũng đã thông qua danh sách ban kiểm phiếu, danh sách này sẽ được đại hội phê chuẩn trước khi cuộc bỏ phiếu kín lần cuối bắt đầu.

Đoàn Chủ tịch đã thông qua các nghị quyết dự thảo trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đại diện Uỷ ban Trung ương CPC 16, báo cáo của Uỷ ban Thanh tra Kỷ luật trung ương và Sửa đổi điều lệ Đảng. Những nghị quyết này sẽ được chuyển tới các đoàn đại biểu xem xét.

Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân như các ủy viên Bộ Chính trị Uỷ ban Trung ương CPC 16, đảng viên đã nghỉ hưu, quan chức đứng đầu các bộ ngành, tỉnh, địa phương, quan chức Bộ quốc phòng, đảng viên... Trong Đoàn Chủ tịch có cả quán quân bóng bàn 29 tuổi Vương Nam, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Dương Lợi Vĩ, nữ thẩm phán nổi tiếng Tống Ngư Thủy...

Cải tổ nhân sự là một chương trình nghị sự quan trọng nhất của Đại hội Đảng. Theo điều lệ Đảng CPC, tất cả các cuộc bầu cử đều tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sẽ chưa biết được ai trở thành lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thứ Ba tới, khi những thành viên của Uỷ ban Thường vụ Bộ chính trị Ủy ban Trung ương CPC có cuộc gặp với báo chí.

Hôm qua (17/10), Phó ban Tổ chức Uỷ ban Trung ương CPC Âu Dương Tùng cho biết, Vương Cương và Trần Châu - cả

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN