Đảng ủy Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

04/05/2012 - 07:46

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bến Tre vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết TW4) cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và cán bộ chủ chốt trong cơ quan Biên phòng tỉnh.

Lực lượng biên phòng đang kiểm tra phương tiện vận tải.

 

Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng BĐBP Bến Tre cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết TW4; triển khai kế hoạch của Đảng ủy BĐBP tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 trong BĐBP Bến Tre; kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 trong Đảng bộ BĐBP Bến Tre; kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết

TW 4 trong Đảng bộ BĐBP Bến Tre.

Hội nghị góp phần làm cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4, từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị (khóa XI) và các kế hoạch của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra BĐBP tỉnh, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc và việc làm không đúng trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết của Trung ương, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, với quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tin, ảnh: P. Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN