Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo về đại hội Đảng

24/10/2014 - 07:35

Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về đại hội Đảng các cấp trong Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cho các cơ quan, đơn vị.

Nội dung bao gồm: Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Chỉ thị số 879 ngày 31-7-2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về “Đại hội các cấp trong LLVT Quân khu, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X” và Kế hoạch số 108 ngày 8-9-2014 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Hướng dẫn về “Đại hội Đảng bộ và chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020”; Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong LLVT tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Lăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Các cấp ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 36; cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tăng cường sự đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phải căn cứ vào kế hoạch, tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu, chất lượng. Nội dung văn kiện đại hội phải được chuẩn bị kỹ, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chưa làm được, nguyên nhân để từ đó đề ra những giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN