Đào tạo cán bộ chuyên trách dân số

27/11/2009 - 13:08

Từ 16 đến 27-11-2009, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức 2 lớp đào tạo cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của các huyện, thành phố mới nhận nhiệm vụ cán bộ chuyên trách trong năm 2009.

Qua học tập các cán bộ chuyên trách được tiếp thu các nội dung về: Tổng quan dân số và phát triển; thực trạng dân số Việt Nam và định hướng Chiến lược dân số Bến Tre đến năm 2020; các nội dung ưu tiên trong truyền thông giáo dục về DS/SKSS/KHHGĐ; truyền thông chuyển đổi hành vi trong DS/SKSS/KHHGĐ; quản lý các sản phẩm truyền thông, báo cáo truyền thông; vận động trong công tác DS/SKSS/KHHGĐ. Lớp đào tạo nhằm trang bị cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ những kiến thức, kỹ năng trong công tác truyền thông vận động và truyền thông chuyển đổi hành vi dân số - sức khỏe sinh sản ở cơ sở.

Minh Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN