Đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ nhằm tạo bước chuyển đổi nhanh trong phát triển kinh tế

10/10/2010 - 17:13

Thời gian qua, khoa học công nghệ (KHCN) đã góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh. Sự hỗ trợ của công nghệ theo hướng sạch, tiết giảm năng lượng, giảm chi phí sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh… đã góp phần phục vụ thiết thực cho sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, đội ngũ KHCN mỗi năm tăng bình quân 7,2%, đã đáp ứng được phần nào yêu cầu thực tế của địa phương.

Cho đến thời điểm này, nguồn nhân lực của tỉnh có trình độ từ đại học và cao đẳng trở lên trên 17 ngàn người (5 tiến sĩ, trên 350 thạc sĩ và tương đương), khoảng hơn 14 ngàn lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trên 4 ngàn công nhân kỹ thuật. Do tính chất hoạt động và yêu cầu công việc, cơ cấu trình độ người lao động giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp có sự khác biệt khá rõ. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ đại học là 27,92%, cao đẳng 21,58% và trung cấp chuyên nghiệp là 38,17%; trong khi đó, tỷ lệ lao động có trình độ tương ứng tại các doanh nghiệp là 11,85% - 2,22% và 11,17%. Ngược lại, tỷ lệ lao động có trình độ công nhân kỹ thuật ở các cơ quan hành chính sự nghiệp chiếm 1,35%, ở các doanh nghiệp tỷ lệ này là 46%.
Kết cấu và phân bổ nhân lực KHCN trong các ngành cũng có sự khác biệt đáng kể, chưa tương xứng với qui mô và tiềm năng, nhất là đối với những ngành kinh tế quan trọng. Hiện tại, giá trị của kinh tế nông nghiệp chiếm 45,66% GDP, nhưng số nhân lực KHCN trong lĩnh vực này chỉ chiếm 15%. Ngược lại, dịch vụ chiếm 35,77% GDP, nhưng số nhân lực KHCN chiếm 84%. Hơn nữa, so với quy mô lao động trong nền kinh tế thì nguồn nhân lực KHCN của tỉnh vẫn còn rất khiêm tốn. Theo thống kê của Sở KHCN, bình quân 44 lao động đang làm việc thì chỉ có 1 cán bộ khoa học kỹ thuật. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2015, tỷ lệ này 1/25 (khoảng 35 ngàn người). Dù vậy, chỉ số này vẫn còn cách rất xa so với các nước công nghiệp - tỷ lệ này 1/(7-11). Chính vì vậy, tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn mới hy vọng có thể đạt được chỉ tiêu về nguồn nhân lực KHCN, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Theo định hướng phát triển của tỉnh, trong 5 năm tới, sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và chế biến thủy sản, cây ăn trái theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng hiệu quả ngày càng cao và phát huy thế mạnh về thương hiệu sản phẩm. Vì thế, vai trò của KHCN chiếm vị thế đặc biệt quan trọng. Vấn đề đặt ra là tỉnh cần phải phát triển nguồn nhân lực KHCN mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt có định hướng khắc phục sự mất cân đối giữa các loại lao động KHCN ở các ngành và lĩnh vực ưu tiên. Mạnh dạn bố trí và thay đổi cán bộ nếu thấy không phù hợp với năng lực, sở trường là vấn đề được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, nhất là sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở. Riêng với lĩnh vực KHCN, từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí, hình thành doanh nghiệp KHCN trong tổ chức sự nghiệp KHCN hoặc độc lập có thể được xem là một cách làm. Theo ông Trương Minh Nhựt – Giám đốc Sở KHCN, đây là điều kiện để các tổ chức KHCN chủ động phát huy năng lực của mình, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học, bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ phù hợp với khả năng, trình độ và chuyên ngành đào tạo; đồng thời qua đó mạnh dạn bố trí lại, chuyển công tác hoặc tinh giản đối với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công tác.
Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX xác định, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KHCN, đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo sự đột phá trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh sẽ có chính sách đãi ngộ để khai thác, phát huy tốt các nguồn lực khoa học; đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh; có chính sách thu hút thanh niên, trí thức về nông thôn công tác, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, y tế, giáo dục, đào tạo nghề…
Chương trình phát triển nguồn nhân lực Bến Tre trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa cũng sẽ được xây dựng và triển khai để phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, chất lượng tốt, đủ sức tiếp thu, cải tiến và đưa vào ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Giải pháp của tỉnh là tăng đầu tư ngân sách và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư cho ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, nhất là chuyển giao công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản… tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh một số sản phẩm thuộc diện phát triển của tỉnh như: dừa và các sản phẩm từ dừa, trái cây, thủy hải sản.
Định hướng trên của tỉnh là nhằm để nông nghiệp - nông thôn Bến Tre phát triển ngày càng khởi sắc hơn.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích