Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người khám, chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

08/09/2013 - 16:07
Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng đảm bảo quyền lợi cho người dân ở cơ sở.

Ngày 5-9-2013, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013. Theo báo cáo, đến nay đã có 704.526 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ 56% dân số của tỉnh.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT được triển khai tương đối tốt. Quỹ BHYT được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo. Hệ thống y tế được củng cố, phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thực hiện hợp đồng KCB với tất cả các cơ sở KCB công lập. Hầu hết cơ sở KCB đều đã áp dụng giá viện phí mới. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện giá viện phí mới theo Quyết định 1713 của UBND tỉnh, nhiều nơi chưa quán triệt đầy đủ, dẫn đến việc thực hiện chưa đồng bộ và còn nhiều lúng túng. Ngoài ra, còn một số khó khăn, vướng mắc, như: việc lựa chọn thuốc sử dụng trong KCB BHYT chưa thật sự tiết kiệm và mua thuốc không qua gói thầu. Tình trạng âm quỹ chưa được khắc phục, các đơn vị âm quỹ KCB vẫn chưa giải trình nguyên nhân.

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền để tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 60%; kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB, nhất là các đơn vị âm quỹ; thực hiện hợp đồng KCB BHYT tư nhân (Bệnh viện Đa khoa Minh Đức).

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN