Đất nước đang đứng trước nhiều vận hội tươi sáng mới

07/02/2008 - 05:13

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Năm 2007, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy ấn tượng về kinh tế - xã hội: tăng trưởng kinh tế cao, tình hình chính trị xã hội ổn định, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành cho phóng viên SGGP cuộc phỏng vấn nhân dịp đầu Xuân Mậu Tý.

Năm mới: Việt Nam sẽ cố gắng vượt ngưỡng nước có thu nhập thấp

Thưa Chủ tịch, năm 2007 Việt Nam được đánh giá là có thành công về nhiều mặt. Thành công nào mà Chủ tịch nước cho là ấn tượng nhất?

* Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Trong năm qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, đạt gần 8,5%. Thành quả đó là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đó là kết quả nhờ biết phát huy nội lực và tranh thủ được sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè năm châu. Tuy nhiên, ấn tượng trong năm qua không chỉ ở mức tăng trưởng cao mà ở chỗ chúng ta đã rất tự tin trong hội nhập. Sự trưởng thành nhanh chóng ở hầu hết các lĩnh vực đã minh chứng cho điều đó.

Mặc dù đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, song Việt Nam vẫn còn trong tình trạng nước nghèo. Những thắng lợi của năm 2007 có tiếp sức gì trong năm mới 2008?

* Những thắng lợi đó là nền tảng quan trọng để Việt Nam cố gắng hoàn thành mục tiêu vượt ngưỡng các nước đang phát triển có thu nhập thấp ngay trong năm 2008 này.

Để hoàn thành mục tiêu này, xin Chủ tịch cho biết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm mới cũng như giai đoạn tiếp theo?

* Những năm qua, Việt Nam tập trung phát triển kinh tế nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước khác, đặt yêu cầu vừa phát triển nhanh, nhưng phải bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta luôn chú trọng văn hóa-xã hội, đặc biệt là thực hiện các chính sách xã hội... Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đã tạo cho mình hướng đi phù hợp để đưa nền kinh tế phát triển. Chúng ta tiếp tục con đường đổi mới hiện nay, tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đưa đất nước phát triển hơn nữa.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tiếp tục chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, nhưng phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự tăng trưởng, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế; đồng thời, phải tích cực chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, tăng cường giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm lo các gia đình chính sách...

Nhà nước Việt Nam đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều, chú ý đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực công nghệ cao. Việt Nam cũng đang thực hiện điều chỉnh hệ thống luật pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN