Dấu ấn “tam nông”

22/09/2021 - 06:18

BDK - Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp (NN), nông dân, nông thôn (“tam nông”) được Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 25-CTr/TU, UBND tỉnh có Kế hoạch số 2650/KH-UBND. Qua thời gian thực hiện, đến nay đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. NN của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm không ngừng nâng lên. Bước đầu xây dựng được chuỗi giá trị một số sản phẩm NN chủ lực của tỉnh; hình thành một số vùng sản xuất tập trung, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Nuôi tôm chân trắng nhiều giai đoạn đang phát triển tốt.

Nuôi tôm chân trắng nhiều giai đoạn đang phát triển tốt.

Phát triển toàn diện

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đoàn Văn Đảnh khẳng định, kết quả toàn diện trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã giúp cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập người dân, thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn theo hướng ngày càng tích cực hơn.

Tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trồng xen, nuôi xen. Cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng giảm các loại cây có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Cây ăn trái phát triển theo hướng chuyên canh, trồng các loại cây đặc sản có giá trị, sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn GAP, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, kết hợp phát triển du lịch. Đặc biệt, diện tích dừa tăng nhanh qua các năm (hiện nay 74 ngàn héc-ta). Giá dừa trái bình quân vẫn ở mức khá. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển khá theo hướng trang trại, gia trại và nâng cao chất lượng thịt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nuôi thủy sản phát triển mạnh trên cả ba vùng sinh thái; nuôi tôm chân trắng thâm canh, bán thâm canh. Hình thức nuôi tôm chân trắng nhiều giai đoạn đang phát triển tốt. Khai thác thủy sản phát triển ổn định. Tàu đánh bắt chuyển dịch theo hướng tăng tàu khai thác xa bờ. Mô hình đánh bắt theo hình thức tổ đội được nhân rộng. Hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần nghề cá được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

“Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN và Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 8 sản phẩm NN chủ lực, ngành NN của tỉnh tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Đến nay, tỉnh đã hình thành được 109 tổ hợp tác, 48 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm NN chủ lực”, Giám đốc Sở NN&PTNT Đoàn Văn Đảnh cho hay.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lại sản xuất trong NN có sự chuyến biến, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả tích cực. Mô hình liên kết sản xuất  - chế biến - tiêu thụ sản phẩm NN được hình thành và đang phát triển. Sản xuất NN theo hướng chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc được tập trung thực hiện. Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận đạt kết quả khả quan. Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, làng nghề truyền thống từng bước được củng cố và phát triển. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản của tỉnh ngày càng được mở rộng.

Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh đã tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP, với 93 sản phẩm, trong đó có 46 sản phẩm đạt 3 sao, 47 sản phẩm đạt 4 sao, có 9 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Xây dựng nông thôn mới

Đến nay có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020. Thông qua việc xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên. Huyện Chợ Lách được công nhận đạt chuẩn huyện NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

100% xã trên địa bàn toàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã; hoàn thành 39 cầu trên các đường tỉnh, huyện, từng bước hoàn chỉnh nhựa hóa, bê-tông hóa các tuyến đường liên xã, xóm, ấp; hoàn toàn xóa cầu khỉ, cầu yếu, cầu tạm, thay thế dần bằng các cầu bê-tông kiên cố, giao thông nông thôn hiện nay đã đi lại thuận lợi. Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, cũng đã triển khai xây dựng 81 công trình và đã hoàn thành đổ bê-tông mặt đường 73/81 công trình.

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng thiết yếu như chợ, điện, nước, bưu chính đến các xã nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hình thức tổ chức sản xuất trong lĩnh vực NN, nông thôn từng bước được đổi mới theo hướng tập trung, chuyên canh, cơ cấu mùa vụ thích hợp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Nhận thức của người dân tham gia vào kinh tế hợp tác gắn với xây dựng chuỗi giá trị nông sản ngày càng nâng lên, bước đầu hình thành vùng nguyên liệu, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài hình thức sản xuất NN đơn thuần, các loại hình du lịch NN và trải nghiệm làng nghề, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Sáng ngày 22-9-2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh; giải pháp xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; vai trò nhận thức của nông dân và cán bộ hội nông dân các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận nêu trên và các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới…

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN