Đầu tư 76 tỷ đồng cải tạo, phát triển lưới điện trung áp nông thôn

21/07/2009 - 08:15

Ngành điện lực đang tập trung triển khai thi công sửa chữa, cải tạo và phát triển lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Đây là dự án (RD) bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) với qui mô 199 hạng mục công trình thuộc 9 huyện và thị xã. Trong đó, xây dựng và cải tạo 269,142 km đường dây trung áp 3 pha và 1 pha; xây dựng mới 141 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.700 KVA. Công trình do Công ty Điện lực thông qua Ban quản lý dự án điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2009-2010.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công thương hỗ trợ Điện Lực Bến Tre, Ban quản lý dự án miền Nam lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án. Tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện báo, đài; xem xét cụ thể thời gian cắt điện để không ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Các địa phương có dự án tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ phát quang, giải phóng mặt bằng trong hành lang lưới điện và cho phép các đơn vị thi công được thay trụ trên phần đất của mình.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN