Đẩy mạnh các giải pháp nâng xếp hạng DTI cấp tỉnh

18/09/2023 - 06:24

BDK - Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và Đề án số 06 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Chỉ số đánh giá CĐS cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 (DTI 2022). Trên cơ sở đó, Sở TT&TT đã có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh về chi tiết kết quả xếp hạng các chỉ số cùng phân tích nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Quét mã QR để đọc sách điện tử tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Thanh Đồng

Quét mã QR để đọc sách điện tử tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Thanh Đồng

Kết quả xếp hạng CĐS cấp bộ, cấp tỉnh (DTI) 2022 được Bộ TT&TT đánh giá theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20-5-2022 về phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá CĐS của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Theo đó, năm 2022, tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đạt 507,72 điểm (tăng 105 điểm so với năm 2021) và xếp hạng thứ 51/63 tỉnh, thành phố (giảm 20 bậc so với năm 2021) và so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xếp hạng thứ 10/13 (giảm 3 bậc so với năm 2021).

Cụ thể, chính quyền số xếp hạng 28/63 (giữ nguyên), kinh tế số hạng 25/63 (tăng 1 bậc), xã hội số hạng 55/63 (giảm 2 bậc) so với năm 2022. Đối với 8 nhóm chỉ số cụ thể, chỉ có hạ tầng số tăng 15 bậc, kinh tế số tăng 1 bậc và chính quyền số giữ nguyên, các chỉ số nhận thức số, thể chế số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và xã hội số đều giảm bậc.

Nhận thức số là nhóm chỉ số mà tỉnh triển khai đạt mức khá với 88,33/100 điểm, có 8/10 chỉ số thành phần đạt điểm tối đa. Hạ tầng số là nhóm chỉ số triển khai ở mức trung bình khá với 56/100 điểm. Nhân lực số đạt 43,5/100 điểm, với 5/13 chỉ số đạt điểm tối đa. Chính quyền số đạt 127,6/200 điểm, 11/22 chỉ số đạt điểm tối đa. Kinh tế số đạt 84,25/150 điểm, có 4/12 chỉ số thành phần đạt điểm tối đa. Chỉ số về an toàn thông tin mạng chỉ đạt mức 29,04/100 điểm. Đáng chú ý, hoạt động xã hội số chỉ đạt 28,73/150 điểm, là nhóm chỉ số có điểm số thấp nhất, gồm 8 chỉ số thành phần, không có chỉ số nào đạt điểm tối đa, 1 chỉ số đạt 13,2/20 điểm, 1 chỉ số điểm trung bình, 6 chỉ số không có điểm hoặc điểm thấp.

Về giải pháp, Sở TT&TT với góc độ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, các chỉ tiêu do cơ quan, ngành, địa phương phụ trách với các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh và UBND tỉnh về lĩnh vực CĐS để kịp thời đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu CĐS trên cả ba trụ cột trong các tháng còn lại của năm 2023.

Riêng đối với chỉ số về xã hội số đạt thấp, Sở TT&TT đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai tạo tài khoản định danh điện tử cho người dân, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp chữ ký điện tử cá nhân. Đồng thời, kiến nghị tỉnh cân đối kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xã hội số, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để đầu tư cho xã hội số. Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý, phản ánh hiện trường và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và tham gia vào cùng cơ quan nhà nước.

T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN