Đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động nghiệp vụ kho bạc năm 2023

01/12/2023 - 06:41

BDK - Năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) mục tiêu và phương châm hành động năm 2023 “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”. Bám sát mục tiêu và phương châm của KBNN và Đề án CĐS của tỉnh, trong năm 2023, KBNN tỉnh đã tập trung đẩy mạnh CĐS vào các hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị và đã đạt được những kết quả ban đầu.

Kế toán trưởng UBND TP. Bến Tre xử lý chứng từ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Kế toán trưởng UBND TP. Bến Tre xử lý chứng từ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Các hồ sơ giao dịch bước đầu được số hóa

Trong năm 2023, KBNN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng phối hợp thu với tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; đã phối hợp thu với 10 chi nhánh NHTM. Thông qua đó, tất cả các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua các NHTM sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống qua các tài khoản chuyên thu của KBNN mở tại ngân hàng, bảo đảm tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời nguồn thu cho NSNN. Việc mở rộng phối hợp thu đã rút ngắn thời gian và thủ tục nộp tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đơn vị thu NSNN tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực..., góp phần giảm rất nhiều lượng tiền mặt nộp trực tiếp vào các đơn vị thuộc KBNN tỉnh.

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện, đã kết nối KBNN với các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) có giao dịch với KBNN. Đến nay, cơ bản trên 98% hoạt động giao dịch của KBNN tỉnh đã được thực hiện trên nền tảng điện tử, hồ sơ giao dịch được gửi tới KBNN qua Cổng Dịch vụ công dưới dạng văn bản scan. Tại hệ thống KBNN tỉnh, trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 7.000 chứng từ chi NSNN, tỷ lệ chứng từ thanh toán điện tử thông qua DVCTT đạt trên 99%, các hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và trả kết quả đúng thời hạn theo quy định, từ đó làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với KBNN tỉnh, từng bước hướng tới kiểm soát chi điện tử.

Bên cạnh đó, KBNN không ngừng nâng cấp, bổ sung thêm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ đối với cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách. Hệ thống DVCTT đã từng bước liên thông, kết nối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD), liên kho bạc… giúp giảm bớt thời gian thanh toán, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các ĐVSDNS nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Những thành công trong liên thông các ứng dụng kiểm soát chi thường xuyên là tiền đề quan trọng để KBNN nghiên cứu liên thông các ứng dụng kiểm soát chi đầu tư trong điều kiện triển khai thành công Chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD) trên diện rộng, giao diện ổn định với các hệ thống DVCTT, TABMIS, THBC-LAN. Việc triển khai liên thông giữa các ứng dụng phục vụ công tác kiểm soát chi, kế toán, thanh toán có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp giảm hơn 35% thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ và khối lượng công việc cho công chức kiểm soát chi NSNN.

Tạo sự hài lòng và đồng thuận cao

Sau thời gian thí điểm, ngày 21-4-2023, KBNN ban hành Quyết định số 2286/QĐ-KBNN về Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS; đồng thời, KBNN có Công văn số 2344/KBNN-CNTT ngày 25-4-2023 về việc triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS. Từ ngày 18-5-2023, KBNN tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-KBBT triển khai thực hiện diện rộng Chương trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các ĐVSDNS trên địa bàn tỉnh.

Đối với ĐVSDNS, hàng tháng, đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và dịch vụ viễn thông đến KBNN, do đó giảm bớt số lượng hồ sơ thanh toán cần kiểm soát, giảm thiểu chi phí và thời gian của đơn vị. Quy trình thanh toán tự động góp phần giảm thiểu thời gian xử lý, khối lượng công việc cho công chức Kho bạc. Đồng thời, việc thanh toán tự động này còn giúp đẩy mạnh việc thực hiện số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, tạo thuận lợi cho các ĐVSDNS.

Với những lợi ích thiết thực mang lại, việc thanh toán tự động phí dịch vụ điện, nước, dịch vụ viễn thông nhận được sự hưởng ứng, tích cực tham gia, đem lại sự hài lòng và đồng thuận cao từ các ĐVSDNS trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 10-2023, toàn hệ thống KBNN tỉnh có 1.006/1.021 ĐVSDNS tham gia, đạt 98,5%.

Việc triển khai dịch vụ thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề nghiên cứu triển khai thanh toán tự động đối với các khoản chi khác, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng kho bạc số theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

“Quy trình thanh toán tự động tiền điện, nước, viễn thông của KBNN triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng tháng, đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVSDNS, hướng tới mục tiêu hoàn thành CĐS của tỉnh”.

(Kế toán trưởng UBND TP. Bến Tre Lê Thị Thúy Minh)

Bài, ảnh: Hiền Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN